Xem xét trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

23/08/2021 06:20
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xem xét trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – ông Hoàng Minh Sơn đã ký văn bản 3403/BGDĐT-TCCB, gửi Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, về việc trả lời công văn của nhà trường này gửi tới Bộ.

Cụ thể, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn về việc không công nhận hiệu trưởng theo đề nghị của Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đối với Phó giáo sư Nguyễn Trường Thịnh, nhà trường đã có công văn giải trình các vấn đề theo yêu cầu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau công văn giải trình của phía nhà trường, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đã ký văn bản, đề cập đến 3 vấn đề sau:

Yêu cầu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm Nghị quyết 209 ngày 24/6/2021 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác cán bộ của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, và công văn 2787 ngày 6/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh xem xét trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng trường trong việc ký thông báo số 07/TB-HĐT ngày 16/3/2021 không đúng với quy định, báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/8.


Bộ Giáo dục không công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cần giải quyết dứt điểm đơn thư của viên chức theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, xem xét các trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm (nếu có), báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo ngay sau khi có kết quả giải quyết.

Trước đó, để chuẩn bị nhân sự thay thế cho Phó Giáo sư Đỗ Văn Dũng – Hiệu trưởng sẽ về hưu, Hội đồng trường đã thực hiện quy trình nhân sự, đề nghị Bộ Giáo dục công nhận chức vụ hiệu trưởng đối với Phó Giáo sư Nguyễn Trường Thịnh.

Xem xét trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM ảnh 2

Văn bản 3403 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký (ảnh: CTV)

Tuy nhiên, sau đó Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Nghị quyết 209, về công tác cán bộ của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ không công nhận thầy Nguyễn Trường Thịnh làm hiệu trưởng trường này.

Lý giải cho việc không công nhận này, trong công văn 2787 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ: Trong phiên họp của Hội đồng trường ngày 5/3/2021, hội đồng trường có thảo luận nhưng không biểu quyết, không có nghị quyết về việc tiếp tục hay không tiếp tục giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền chức vụ Phó hiệu trưởng đối với Tiến sĩ Trương Thị Hiền.

Sau đó, Chủ tịch hội đồng trường đã ký ban hành thông báo số 07/TB-HĐT ngày 16/3/2021 về việc không giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền, chức vụ phó hiệu trưởng đối với Tiến sĩ Trương Thị Hiền, không căn cứ trên nghị quyết của hội đồng trường là không đúng với quy định tại khoản 10, điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.

Việc Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ký thông báo số 07 là không đúng quy định, dẫn đến việc Tiến sĩ Trương Thị Hiền không được tham gia, với vai trò là Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trong các Hội nghị thực hiện Quy trình hiệu trưởng, từ đó ảnh hưởng đến kết quả các bước thực hiện quy trình hiệu trưởng.

Việt Dũng