Có cần thiết phải bỏ kì thi Quốc gia?

Có cần thiết phải bỏ kì thi Quốc gia?
(GDVN) - Nếu thay hình thức thi bằng xét tốt nghiệp Trung học Phổ thông, các em rồi cũng sẽ có hiện tượng học lệch, học tủ và giáo viên lại chạy theo “bệnh thành tích”.