Yêu cầu rà soát, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính không phát hồ sơ

30/09/2021 09:16
Nhật Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước 114 thủ tục hành chính; lĩnh vực tài nguyên và môi trường 30 thủ tục hành chính...

Ngày 29/9/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn 6966/VPCP- KSTT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Cụ thể, xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là số liệu thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ trong ba năm gần nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt việc rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình, thủ tục hành chính làm cơ sở xây dựng dịch vụ công trực tuyến, trong đó không đưa vào xây dựng mới các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính từ năm 2018 đến nay không phát sinh hồ sơ (bao gồm cả trường hợp tiếp nhận trực tiếp, trực tuyến và qua bưu chính) để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Ảnh minh họa: Báo Khánh Hòa

Ảnh minh họa: Báo Khánh Hòa

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung rà soát, sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính từ năm 2018 đến nay không phát sinh hồ sơ để phù hợp với thực tiễn, hoàn thành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12/2021.

* Theo số liệu thống kê của Văn phòng Chính phủ, số thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ từ năm 2018 đến nay cần tập trung rà soát trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch là 148 thủ tục hành chính; lĩnh vực xây dựng 14 thủ tục hành chính; lĩnh vực y tế 120 thủ tục hành chính; lĩnh vực công thương 93 thủ tục hành chính; lĩnh vực giáo dục và đào tạo 66 thủ tục hành chính; lĩnh vực tài chính 27 thủ tục hành chính; lĩnh vực giao thông vận tải 48 thủ tục hành chính; lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 23 thủ tục hành chính; lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước 114 thủ tục hành chính; lĩnh vực tài nguyên và môi trường 30 thủ tục hành chính; lĩnh vực thông tin và truyền thông 25 thủ tục hành chính; lĩnh vực tư pháp 58 thủ tục hành chính; lĩnh vực khoa học và công nghệ 76 thủ tục hành chính; lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội 41 thủ tục hành chính; lĩnh vực ngoại giao 4 thủ tục hành chính; lĩnh vực nội vụ 32 thủ tục hành chính; lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 103 thủ tục hành chính.

Nhật Minh