Chính thức ban hành mẫu bằng Đại học và Tiến sĩ danh dự

Tuyển sinh

(GDVN) - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận vừa chính thức cho ban hành hai mẫu văn bằng mới là Đại học và Tiến sĩ danh dự.

(GDVN) - Bộ  trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận vừa chính thức cho ban hành hai mẫu văn bằng mới là Đại học và Tiến sĩ danh dự.

{iarelatednews articleid='1918'}

Theo đó, Bằng tốt nghiệp đại học gồm bốn 4 trang, mỗi trang có kích thước 21cm x 14,5cm.  Trang 1 và trang 4 có nền màu đỏ; trang 1 có hình Quốc huy, các chữ in trên trang 1 có màu vàng; trang 2 và trang 3 có nền màu vàng, hoa văn viền màu vàng đậm, tên bằng có màu đỏ, các chữ khác có màu đen; hình trống đồng in chìm chính giữa trang 2, hình Quốc huy in chìm chính giữa trang 3.

Kèm theo đó là mẫu bằng Tiến sĩ danh dự, mẫu bằng này Bằng tiến sĩ danh dự gồm bốn (4) trang, mỗi trang có kích thước 29cm x 21cm. Trang 1 và trang 4 có nền màu đỏ; trang 1 có hình Quốc huy, các chữ in trên trang 1 có màu vàng; trang 2 và trang 3 có nền màu vàng nhạt, hoa văn viền màu vàng đậm, tên bằng tiến sĩ danh dự bằng tiếng Việt và tiếng Anh có màu đỏ, các chữ khác có màu đen; hình trống đồng in chìm chính giữa trang 2, hình Quốc huy in chìm chính giữa trang 3.

Hai mẫu văn bằng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2011. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Mắt ngoài bằng TN Đại học
Mắt ngoài bằng TN Đại học
 
Mặt trong
Mặt trong
 
Mặt ngoài bằng Tiến sĩ danh dự
Mặt ngoài bằng Tiến sĩ danh dự
 
Mặt trong bằng Tiến sĩ danh dự
Mặt trong bằng Tiến sĩ danh dự
 

XT
 

Từ khóa :
bằng tốt nghiệp
Chính thức ban hành mẫu bằng Đại học và Tiến sĩ danh dự
Tin khác