16 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Y, Dược bị tố gian dối

23/10/2020 11:47
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giáo sư Châu đề nghị Thanh tra Bộ Giáo dục vào cuộc thanh tra toàn diện kết quả xét giáo sư, phó giáo sư năm 2020 của 2 Hội đồng giáo sư ngành Y và Dược.

Vừa qua Giáo sư Nguyễn Ngọc Châu, người có kinh nghiệm thẩm định các công bố trong lĩnh vực khoa học sự sống (Sinh học, Y-Dược học), gửi đơn kiến nghị lên Hội đồng Giáo sư nhà nước, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo thể hiện nghi ngờ của ông đối với 16 ứng viên thuộc Hội đồng sư ngành Dược và ngành Y học.

Trong đơn kiến nghị, Giáo sư Nguyễn Ngọc Châu viết, thời gian qua, Giáo sư.Tiến sĩ Khoa học Phạm Đức Chính (Hội đồng ngành Cơ học) và ông – tức Giáo sư Nguyễn Ngọc Châu (Hội đồng ngành Sinh học - Quỹ Nafosted) nhận được 11 thư điện tử tố cáo 16 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Y và ngành Dược khai gian dối các bài báo trên các tạp chí kém chất lượng có tên chung là Open Access, viết tắt là OA (những tạp chí thu tiền, in bài, không có hệ thống kiểm duyệt tốt nên thường có chất lượng thấp), nhưng đã được Hội đồng khoa học ngành xét cho qua.

16 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Y, Dược bị tố gian dối ảnh 1

Ảnh minh họa: Nguồn VTV

Mặc dù Giáo sư Phạm Đức Chính đã chuyển tiếp các email này đến Hội đồng giáo sư nhà nước và cộng đồng mạng, nhưng để có cơ sở đánh giá chuẩn xác nội dung đơn thư tố cáo, Giáo sư Nguyễn Ngọc Châu - nguyên có 3 nhiệm kỳ = 8 năm (2009-2017) là thành viên Hội đồng Khoa học sự sống, Hội đồng Sinh học – Nông nghiệp – có kinh nghiệm thẩm định các công bố trong lĩnh vực khoa học sự sống (Sinh học, Y-Dược học) đã thẩm định lại tất cả các công bố của 16 ứng viên có thư tố cáo.

Theo kết quả thẩm định của Giáo sư Châu cho thấy, 1/16 ứng viên đã bị loại từ hội đồng cơ sở do không đủ số lượng công bố quốc tế; 12/16 ứng viên không đủ bài theo yêu cầu đối với ứng viên giáo sư, phó giáo sư; 3/16 ứng viên phó giáo sư có đủ số bài theo yêu cầu đối với ứng viên phó giáo sư.

Như vậy, chỉ có 3/15 ứng viên có đủ bài báo khoa học đạt yêu cầu (xét theo chất lượng các bài báo thuộc danh mục ISI hoặc Scopus - hai tổ chức xét, duyệt, công nhận các tạp chí khoa học được coi là có uy tín hiện nay). Theo Giáo sư Châu, hầu hết các bài của các ứng viên này đều đăng trên các tạp chí OA.

“Có lẽ chỉ các ứng viên ngành Y, ngành Dược có ít bài công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín mới đăng bài trên các tạp chí này để hy vọng có đủ bài đăng ký chức danh phó giáo sư (mặc dù người thẩm vẫn chấp nhận những tạp chí OA đã được Webs of Science (WoS, danh mục tạp chí ISI) và Scopus xếp hạng), nhưng vì tạp chí chất lượng thấp nên thường không ổn định và bị loại ra khỏi Scopus”, Giáo sư Châu đánh giá.

Theo Giáo sư Châu, vì thư tố cáo liên quan đến 2 Hội đồng giáo sư ngành Y và Dược, nên ông trân trọng đề nghị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuộc thanh tra toàn diện kết quả xét giáo sư, phó giáo sư năm 2020 của 2 Hội đồng giáo sư ngành Y và Dược.

Việc làm này tương tự đợt xét giáo sư, phó giáo sư năm 2017 và thông báo công khai cho cộng đồng khoa học và dư luận xã hội biết.

“Người thẩm định và viết thư kiến nghị này xin chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định (như báo cáo ở bảng dưới đây) và sẵn sàng hợp tác với Hội đồng giáo sư nhà nước và cơ quan chức năng làm sáng tỏ các nghi vấn nếu còn”, Giáo sư Châu khẳng định.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Châu cho biết đã mất nhiều thời gian để thẩm định lại toàn bộ công bố khoa học của 16 ứng viên đã được công bố công khai trong hội đồng cơ sở.

Danh sách các ứng viên bị tố cáo và kết quả thẩm định của Giáo sư Nguyễn Ngọc Châu như sau (để đảm bảo thông tin cá nhân, tòa soạn viết tắt họ và tên của các ứng viên):

TT

Họ và tên / ứng viên

Nội dung tố cáo

Kết qủa thẩm định

1.

T.V.T

UVGS Ngành Y

Toàn bộ bài trên OA dỏm của ngành Dược 2019-2020, trong đó:

9 bài công bố trên TC Systematic Reviews in Pharmacy. bài trong đó 7 bài 2019; 2 bài 2020 (Tạp chí …của Võ Quang Trung – là ứng viên nghi án “đăng bài thu tiền”

3 bài (3,4,6) công bố năm 2019 trên Tạp chí International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences (IJRPS)

3 bài (7,8,9) công bố trên tạp chí Archives of Pharmacy Practice – India (Scopus-Q4), 2019, 2020-

3 bài 1-2; 5: Tạp chí Systematic Reviews in Pharmacy – India (Scopus, Q2)

+ 02 bài Systematic Reviews in Pharmacy (2019)-OA-Scopus Q2 = có thể chấp nhận

+03 bài International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences (2019) OA, Scopus Q4 = đã bị loại khỏi danh mục Scopus từ 2016 = không tính

+ 03 bài Archives of Pharmacy Practice = Scopus Q4- đã loại khỏi Scopus từ năm 2017= không tính

KẾT LUẬN:

+ Không đủ 05 bài ISI/SCOPUS

2.

L.M.K

UVGS Ngành Y

có 5 bài quốc tế uy tín tất cả 5 bài đều đăng năm 2020 trên tạp chí Genetics and Molecular Research OA Scopus Q4.

+ Cả 6 TN đều thiếu giờ giảng dạy

+ 05 bài trên cùng 1 số đăc biệt của Genetics and Molecular Research / Scopus Q4 = cùng công bố trong số đặc biệt của năm 2000, công bố tháng 7-8/2020 = không tính vì (i) công bố trên cùng 1 số và (ii) ngày công bố tháng 7-8 = quá thời hạn nộp hồ sơ 30/6/2020

KẾT LUẬN:

+ Không đủ giờ giảng dạy

+ Không đủ 05 bài ISI/SCOPUS

3.

T.D.T

UVGS Ngành Y

Bài số 11. 2019 Tạp chí International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences (IJRPS)

Bài số 13,15: tạp chí Archives of Pharmacy Practice https://archivepp.com/en Scopus Q4

Bài 16-17: Tạp chí Systematic Reviews in Pharmacy (Scopus, Q2): 2 Bài. (TC có editor cũng là ƯV PGS ngành Dược Võ Quang Trung).

+ Có 7 sách chủ biên đều xuất bản năm 2020 = ít thuyết phục.

+ 01 bài Pain -ISI/ Scopus-Q1 = ok

+ 01 bài Child’s Quality of Life in Asia = không thuộc ISI/SCOPUS = không tính

+01 bài Pediatric International – ISI/SCOPUS-Q2 = ok

+ 01 bài trên tạp chí International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences – đã bị loại khỏi danh mục Scopus từ 2016 (discontinued in Scopus as of 2016) = không tính.

+ 02 bài Archives of Pharmacy Practice = Scopus Q4- đã loại khỏi Scopus từ năm 2017= không tính

+02 bài Systematic Reviews in Pharmacy / 2020 -OA-Scopus Q2 = có thể chấp nhận

KẾT LUẬN:

+ Không đủ 5 bài ISI/SCOPUS

4.

C.V.T

(ƯV PGS Ngành Y

Cũng nhiều bài trên tạp chí OA Dược)

+ 2 bài tác giả chính trong số 9 bài cùng đăng trên tc Macedonian Journal of Medical Sciences = Scopus –Q3 = không chấp nhận, vì: (i) cả 2 TGC + 7 bài ĐTG đều công bố trên cùng một số 7(2) / 2019. (ii) Tạp chí đã loại khỏi Scopus từ năm 2020.

+1 bài Tạp chí Systematic Reviews in Pharmacy (2020), India - OA = Scopus Q2 = ok

+ 1 bài TGC trên The Open Dermatology Journal (2020)- OA Scopus Q4 = ok

KẾT LUẬN:

+ Không đủ 03 bài ISI/SCOPUS

5. +

Đ.C.M.V.T

(UV PGS ngành Dược)

1 bài trên Systematic Reviews in Pharmacy

đăng 2 bài tạp chí Systematic Reviews in Pharmacy (Scopus) (OA - Trả tiền đăng bài).

+ 1 bài TGC trên Materials (2019)= ISI/SCOPUS Q2 = ok

+ 1 bài TGC Tạp chí Systematic Reviews in Pharmacy (2020), India - OA = Scopus Q2 (2019) = ok

+ 1 bài trên Catalysts (2020)= ISI /SCOPUS-Q2-Q3 = ok

KẾT LUẬN:

+ Đủ 03 bài ISI/SCOPUS

6.

N.Đ.H

(UV PGS ngành Dược)

- Khai báo hồ sơ không trung thực và cố tình gian lận khi khai báo hồ sơ.

Trang 13 - Trong đó, số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà ƯV là tác giả chính sau khi được cấp bằng TS: 06 bài. Trong đó, 3 bài báo 4,5,6 trong tạp chí OA International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences đăng năm 2017 và 2018. Tạp chí này đã bị loại khỏi danh mục Scopus từ 2016 - Do đó 3 bài báo này không được tính đến là bài báo scopus và ứng viên đã cố tình khai gian dối.

Trong 3 bài còn lại thì 1 bài trên Research Journal of Pharmacy and Technology. Đây là tạp chí OA Scopus

Ứng viên kê khai không trung thực. Kê khai 6 bài báo khoa học quốc tế scopus. Tuy nhiên có 3 bài đăng năm 2017 (2 bài), 2018 (1 bài) International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences đã bị loại bỏ khỏi danh mục scopus năm 2016 (Khai gian dối, đánh lừa HĐ Giáo sư) và 01 bài trên Research Journal of Pharmacy and Technology là OA trả tiền đăng bài.

+ 03 thâm niên (2015-2017) không đủ giờ giảng = cần gấp đôi điểm công trình

+ 2014-2015 = 50/270 + không có giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp

+ 2015-2016 = 150 / 270 + không có giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp

+2016-2017 = 50 / 270 + không có giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp.

+ 03 bài trên tạp chí International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences – đã bị loại khỏi danh mục Scopus từ 2016 (discontinued in Scopus as of 2016) = không tính

+ 1 bài trên tạp chí Research Journal of Pharmacy and Technology-India-OA Scopus- Q3 = ok

+ 2 bài Drug Development and Industrial Pharmacy = ISI-Scopus (Q2-Q3) =ok

KẾT LUẬN:

+ Đủ bài 3 bài ISI/SCOPUS.

+ Không đủ giờ 6 thâm niên giảng dạy (Tuy nhiên, nếu tổng số diểm của ƯV = 20 điểm = gâp đôi yêu cầu có thể đáp ừng trong trường hợp ƯV không đủ 6 thâm niên giảng dạy)

7.

D.T.N.T

(UV PGS Ngành Y)

-Chỉ có 2 bài quốc tế và trong đó 1 bài International Journal of Medical Research & Health Sciences (không nằm trong danh mục ISI cũng như Scopus.

+ 01 bài TGC Tạp chí International Journal of Medical Sciences & Health Research (ISSN:2581-3366) = OA =không thuộc ISI / SCOPUS = không tính

KẾT LUẬN:

+ Không đủ 3 bài ISI/Scopus

8.

T.Đ.K

(UV PGS Ngành Y)

Có 4 bài quốc tế và trong đó 2 bài International Journal of Medical Research & Health Sciences (không nằm trong danh mục ISI cũng như Scopus.

+ 02 bai International Journal of Enviromental Research and Public Health OA-Egyp – SCOPUs Q2

+ 02 bai Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences = Scopus Q3= không chấp nhận vì đã loại khỏi Scopus từ năm 2020

KẾT LUẬN:

+ Không đủ bài ISI / SCOPUS

9.

T.T.K.T

(UV PGS Ngành Y)

Kê khai 6 bài tạp chí quốc tế uy tín, trong đó 3 bài trên Biomedical Journal of Scientific & Technical Research Không nằm trong danh mục scopus hay ISI,

3 bài trên Imaging in Medicine/ ISSN 1755-5191; năm 2018 đã không nằm trong danh muc scopus

+ Journal of Vascular Medicine & Surgery – ISI-Q1 = ok

+ 03 bài Imaging in Medicine (năm 2015 và từ 2018 đã không nằm trong danh muc scopus) = không tính

+ 01 bài European Society of Radiology – OA-ISI-Q1 = ok

+ MEDICAL SCIENCE (ESCI) = không tính

+ American Journal of Case Report = ISI-SCOPUS Q3 = ok

+ Biomedical Journal of Scientific & Technical Research (3 bai) = không thuộc ISI/Scopus = không tính

+ Diagnostics = ScopusQ2 = ok

KẾT LUẬN:

+ Khai 11 bài TGC – 7 bài (không tính) = 4 bài = đạt tiêu chuẩn

10.

T.V.H

(UV PGS Nganh Y)

Khai 3 bài tạp chí quốc tế trong đó đã có 2 bài trên Medical Science không nằm trong danh mục SCIE hay Scopus

+ Có 10 sách Tham khảo (3-6 tác giả - chủ biên 3).

+ 01 bài European Journal of Anatomy-ISCI/ Scopus Q4 = ok

+ 02 bài Journal of Medical Sciences (2020)-Pakistan-Scopus Q4 (2 bài TGC+ 01 ĐTG đều công bố trên cùng một số 24(104)/2020 = không tính vì vi phạm qui định tại CV 155/HĐGSNN ngày 15/9/2020

+ Journal of Medical Sciences – không thuộc danh sách ISI / SCOPUS = UV khai sai

KẾT LUẬN:

+ Không đủ 03 bài ISI/SCOPUS

11.

T.T.T

(UV PGS Ngành Y)

Toàn bộ các bài trên OA Scopus Q4 Genetics and Molecular Research (ESCI)

+ 05 bài quốc tế (không khai tác giả chính hay đồng tác giả) thì 4 bài công bố năm 2020, trong đó 3 bài trên cùng 1 số đăc biệt của tạp chí Genetics and Molecular Research –OA (công bố tháng 7-8/2020 = không tính vì vì (i) công bố trên cùng 1 số và (ii) ngày công bố tháng 7-8 = quá thời hạn nộp hồ sơ 30/6/2020.

KẾT LUẬN:

+ Không đủ 03 bài ISI/SCOPUS

12.

V.T.T

(UV PGS Ngành Y)

Toàn bộ các bài trên OA Scopus Q4 Genetics and Molecular Research

+ 02 bài trên Farm. Sci. Asian (2586-8195)=OA – Scopus Q4 đã loại khỏi Scopus từ năm 2019 = không tính

+ 03 bài trên cùng 1 số đăc biệt của Genetics and Molecular Research / Scopus Q2 = công bố tháng 7-8/2020 = không tính, vì (i) công bố trên cùng 1 số và (ii) ngày công bố tháng 7-8 = quá thời hạn nộp hồ sơ 30/6/2020

KẾT LUẬN:

+ 0 bài ISI/SCOPUS

13.

V.T.K.A

(UV PGS ngành Dược)

Có 2 bài OA Genetics and Molecular Research (Scopus Q4)

+ 03 bài trên cùng 1 số đăc biệt của Genetics and Molecular Research / Scopus Q2 = công bố tháng 7-8/2020 = không công nhận, vì (i) công bố trên cùng 1 số và (ii) ngày công bố tháng 7-8 = quá thời hạn nộp hồ sơ 30/6/2020

KẾT LUÂN:

+ Không đủ 03 bài ISI/SCOPUS

+ UV Đã bị loại từ HĐGSCS = không có tên ƯV Hội đồng ngành Dược đề nghị

14.

V.Đ.L

UV PGS Dược

Tất cả 4 bài báo quốc tế nhóm Scopus đều là tạp chí OA dỏm (Trả tiền-Đăng bài) Q4.

+ 01 Bài số 88= accepted = không tính

+ 01 Pharmacognosy Journal– OA India – SCOPUS -Q3 = ok

+ Pharmaceutical Chemistry Journal –OA-USA-SCOPUS –Q4 = ok

+ Journal of Chemical and Pharmaceutical Research –OA India SCOPUS Q3 = ok

+ Journal of Applied Pharmaceutical Science-OA-India –Scopus Q3 = ok

KẾT LUẬN:

+ Đủ 03 bài SCOPUS Q3-Q4 (Mặc dù các tạp chí đều thuộc OA và chất lượng kém)

15.

N.Đ.T

UV GS Dược

Ứng viên đăng 6 bài tạp chí Systematic Reviews in Pharmacy (Scopus) (OA - Trả tiền đăng bài) với 6 bài tác giả chính (2019: 2 bài; 2020: 4 bài) và 2-3 bài không liên quan đến chuyên ngành phân tích kiểm nghiệm trong tạp chí chuyên đăng bài tổng quan. Ứng viên không đủ phần cứng. Tạp chí này trong đường dây của editor bán bài báo Võ Quang Trung.

+ XB 04 sách giáo trình với 5, 7, 8, 12 đồng tác giả (chủ biên 2)= Không đủ 03 điểm sách.

+ 04 bài Systematic Reviews in Pharmacy / 2020 -OA-Scopus Q2 = có thể chấp nhận (???)

+ 01 bài trên Catalysts (2020)= ISI /SCOPUS-Q2-Q3 = ok

KẾT LUẬN:

+ Không đủ điểm sách

+ Không đủ 5=05 bài ISI/SCOPUS

16.

V.Q.T

UV PGS Dược

Hồ sơ khai không trung thực. Hồ sơ 2019: 87 bài báo Khoa học

Hồ sơ 2020: 50 bài báo khoa học

Tại sao như vậy? Ứng viên cố tình che đậy các bài báo trên tạp chí dỏm, tạp chí bán bài. Đây là editor dỏm chuyên bán bài và đã rút không kèn không trống trên các tạp chí dỏm mà chính ứng viên đăng bài, đặc biệt là tạp chí Systematic Reviews in Pharmacy (Scopus) (OA - Trả tiền đăng bài).

+ Thiếu giờ dạy 1 thâm niên (2010-2011)

+ Hướng dẫn 01 cao học

+ 06 bài Asian Journal of Pharmaceutics (2018) –OA Scopus Q3 = đã ra khỏi Scopus từ 2019, ESCI = Tạp chí mới nỏi -Chưa thuộc ISI (UV khai sai) = không tính

+ 02 bai ClinicoEconomics and Outcomes Research-Scopus Q1-Q2, ESCI= Tạp chí mới nỏi -Chưa thuộc ISI (UV khai sai) = ok

+ 05 bài trên tạp chí Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research – Scopus Q3-Q4. ESCI= Tạp chí mới nỏi -Chưa thuộc ISI (UV khai sai) = không tính

+01 - Malaysian Journal of Medical Sciences- Scopus Q3 = ok

+ 08 - Journal of the Pakistan Medical Association – ISI + Scopus Q3 = công bố trên cùng 1 số phụ trương 69/6/2019 = không tính

+ 01 - Systematic Reviews in Pharmacy (2020), India - OA = Scopus Q2 (2019) = ok

+ 02 - Archieves of Pharmacy Practice – OA – Scopus Q4 – đã loại khỏi Scopus từ 2017 = không tinh.

+ 06 bài-Journal of Clinical and Diagnostic Research-Scopus –Q3-Q4=dã loại khỏi Scopus từ 2018 + ESCI= Tạp chí mới nỏi -Chưa thuộc ISI (UV khai sai)= cả 6 bài công bố trên cùng một số 12/6 LC/2018 = không tính

+ 01 bài - Patient Preference and Adherence = Scopus Q1-Q2 + ISI = ok

+ 01 bài Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy= ISI + Scopus Q2 = ok

KẾT LUẬN: Không đạt

+ Mặc dù có đủ bài ISI/SCOPUS và có thể đủ điểm đề bù cho thiếu thâm niên giảng dạy cũng như có thể đủ bài bù cho hướng dẫn cao học thiếu, nhưng đây là ứng viên có khá nhiều sai phạm trong việc khai báo, hơn 2/3 số bài công bố trên cùng một số của tạp chí = vi phạm qui định tại CV 155/HĐGSNN ngày 15/9/2020.

+ Ngoài ra ứng viên (nguyên là editor của tạp chí “Systematic Reviews in Pharmacy” còn bị tố cáo tổ chức đường dây nộp tiền đăng bài cho nhiều ứng viên ngành Y và Dược

Thùy Linh