454 trường học tại Hòa Bình được lắp đặt hệ thống lọc nước miễn phí

15/02/2023 10:27
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- 454 trường học tại 142 xã/phường/thị trấn của tỉnh Hòa Bình sẽ được đầu tư miễn phí hệ thống lọc nước với tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã phê duyệt dự án “lắp đặt hệ thống lọc nước cho các trường học ở tỉnh Hòa Bình".

Theo đó, dự án sẽ lắp đặt 454 hệ thống lọc nước quy mô từ 2500l tới 5500l (căn cứ nhu cầu thực tế của các trường học), tại 454 trường học ở 142 xã/phường/thị trấn của 10 huyện/thành phố (Thành phố Hòa Bình: 19 phường, xã; Huyện Lương Sơn: 11 xã, thị trấn; Huyện Lạc Thủy: 7 xã, thị trấn; Huyện Mai Châu: 16 xã, thị trấn; Huyện Cao Phong: 10 xã, thị trấn; Huyện Tân Lạc: 16 xã, thị trấn; Huyện Yên Thủy: 11 xã, thị trấn; Huyện Lạc Sơn: 24 xã, thị trấn; Huyện Kim Bôi: 11 xã, thị trấn; Huyện Đà Bắc: 17 xã, thị trấn).

Dự án trên do Tổ chức Gravity Water viện trợ vốn 100% với số tiền 13.294.288.000 đồng, tương đương 536.060 USD.

Dự án sẽ lắp đặt 454 hệ thống lọc nước quy mô từ 2500l tới 5500l.

Dự án sẽ lắp đặt 454 hệ thống lọc nước quy mô từ 2500l tới 5500l.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình cho hay, Sở Giáo dục và Đào tạo là chủ khoản viện trợ, có trách nhiệm:

Quản lý và thực hiện khoản viện trợ do Tổ chức Gravity Water tài trợ theo đúng quy định của pháp luật và cam kết với nhà tài trợ.

Thành lập tổ công tác phối hợp với Gravity Water để xây dựng kế hoạch, điều phối triển khai việc lắp đặt hệ thống lọc nước đến các nhà trường.

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục sử dụng hệ thống lọc nước đúng mục đích và có hiệu quả.

Học sinh sử dụng nước từ hệ thống lọc nước.

Học sinh sử dụng nước từ hệ thống lọc nước.

Phối hợp với Gravity Water kiểm định mẫu nước qua hệ thống lọc thường xuyên đảm bảo Quy chuẩn nước uống trực tiếp QCVN 6-1:2010/BYT và Quy chuẩn chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT - Tổ chức Gravity Water là đơn vị viện trợ, có trách nhiệm thực hiện đúng cam kết để dự án được triển khai một cách hiệu quả.

"Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này", Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023-2025.

Mạnh Đoàn