Hoàn toàn có thể sáp nhập Bộ Giáo dục với Bộ Khoa học và Công nghệ

Giáo dục 24h

Bạch Đằng

(GDVN) - Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng: “Sáp nhập những Bộ trùng chức năng nhiệm vụ là hết sức cần thiết nhằm tinh giản biên chế nhà nước”.

Thời gian qua, câu chuyện sáp nhập một số bộ ngành, tỉnh thành được nhiều chuyên gia, đại biểu Quốc hội đặt ra vì lý do hiện nay Bộ máy tổ chức của nước ta còn cồng kềnh.

Đơn cử, ngày 29/11, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập, quán triệt các nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đề cập đến thực trạng tổ chức bộ máy hành chính ở nước ta, ông Phạm Minh Chính cho biết: “Các nước trên thế giới trung bình có 12-16 bộ, trong khi Việt Nam hiện có 22 bộ, cơ quan ngang bộ.

Nếu so sánh trong số những nước có điều kiện tương đồng về dân số, quy mô lãnh thổ, nước ta vẫn là nước có số đầu mối bộ, ngành cao nhất” [1].

Phải lập bản đồ công chức quốc gia để chống tham nhũng biên chế

Cũng liên quan đến vấn đề này, trả lời trên báo Tiền Phong, ông Vũ Mão nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết: “Hơn 10 năm qua, việc tổ chức bộ máy của các bộ trong Chính phủ được thực hiện theo phương án tổ chức bộ đa ngành.

Ngoài một số kết quả vẫn còn nhiều hạn chế như phân công một số chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ chưa hợp lý, còn chồng chéo”.

Ông Vũ Mão cho rằng: “Có thể nghiên cứu theo hướng thành lập Bộ Kế hoạch và Tài chính trên cơ sở nhập Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài Chính;

Đồng thời thành lập Bộ Đất đai – Thủy lợi – Xây dựng – Môi trường; Bộ Giáo dục và Khoa học trên cơ sở nhập Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Khoa học và Công nghệ” [2].

Ông Phạm Văn Hòa Phó trưởng Đoàn Đại biểu chuyên trách tỉnh Đồng Tháp (ảnh quochoi.vn).

Trước những đề xuất sáp nhập một số bộ ngành nhằm tinh gọn bộ máy, trong đó có đề xuất sáp nhập Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Khoa học và Công nghệ, phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao đổi với đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Phó đoàn đại biểu chuyên trách tỉnh Đồng Tháp.

Theo ông Phạm Văn Hòa: “Hiện nay, chủ trương sáp nhập tỉnh, Bộ trong Nghị quyết TW6 với Nghị Quyết Quốc hội chưa có.

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14, tôi có đề xuất, hiện nay có chủ trương sáp nhập cấp xã rồi. Tới đây, hành chính cấp xã sẽ ít đi đương nhiên ảnh hưởng tới đơn vị hành chính cấp huyện.

Trên cơ sở sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã sẽ căn cứ để sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện. Những huyện không đủ tiêu chí đề ra sẽ sáp nhập lại.

Tuy chưa có nghị quyết sáp nhập tỉnh, chưa có nghị quyết sáp nhập bộ nhưng xét thấy huyện đã sáp nhập lại thì những tỉnh dân số ít cần thiết có chủ trương nhập lại”.

Ông Phạm Văn Hòa cũng cho rằng: “Tôi bảo lưu ý kiến, các tỉnh chưa đảm bảo dân số, quy mô nhất quyết phải nhập lại.

Trên cơ sở nhập tỉnh để rút gọn lại bộ máy hành chính cấp tỉnh sẽ xem xét nghiên cứu nhập lại những bộ mà trùng chức năng.

Ví dụ như Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Giáo Dục và Đào tạo, Bộ Tài Chính với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng với Bộ Giao thông Vận tải đó là những bộ trùng nhiệm vụ chức năng nên cần cải cách”.

Phình to biên chế là do trên nói dưới không nghe, coi thường kỷ cương phép nước

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội của tỉnh Đồng tháp lý giải thêm: “Nhập những Bộ trùng chức năng nhiệm vụ với nhau hết sức cần thiết nhằm giảm được bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế nhà nước.

Mà khi giảm bộ máy biên chế hành chính không chỉ giúp đề án tăng lương theo lộ trình được thực hiện dễ dàng hơn, lương cán bộ công chức được nâng lên mà còn đỡ được những đóng góp, gồng gánh của người dân về chi phí của bộ máy, biên chế hành chính nhà nước”.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa còn cho rằng: “Ý tưởng sáp nhập Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo là có tính khả thi.

Hai bộ này hiện nay có những chức năng, nhiệm vụ chồng chéo với nhau nên nhất thiết phải nghiên cứu để thực hiện. Được biết, ở cấp tỉnh, theo đề án một số sở ngành sẽ nhập lại”.

Để tiến hành thành công, vị đại biểu Quốc hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp cho rằng: “Để sắp sếp cần từng bước nghiên cứu.

Từ đây đến năm 2020 – 2021 lội trình sẽ sắp xếp bộ máy cấp xã, cấp huyện. Tôi nghĩ từ sau năm 2021 phải sắp xếp bộ máy hành chính của cấp tỉnh, các bộ có chồng chéo với nhau về chức năng nhiệm vụ.

Có như vậy, Bộ máy mới giảm được đầu mối, tinh gọn bộ máy, biên chế, tiết kiệm được ngân sách”. 

Tài liệu tham khảo

1. http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Sap-nhap-cac-tinh-thanh-bo-nganh-voi-nhau-se-giam-duoc-bien-che-rat-lon-post181828.gd

2. https://www.tienphong.vn/xa-hoi/hop-nhat-giai-the-co-the-giam-tu-18-xuong-15-bo-1217283.tpo

Bạch Đằng
Từ khóa :
Phạm Văn Hòa , Tinh giản biên chế , Sáp nhập bộ ngành ,
Hoàn toàn có thể sáp nhập Bộ Giáo dục với Bộ Khoa học và Công nghệ
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
"TẦM NHÌN"
5

“Hoàn toàn có thể sáp nhập Bộ Giáo dục với Bộ Khoa học và Công nghệ” (!) - Điều này là rất hợp lý, chắc chắn đạt được hiệu quả cao ở mọi phương diện khi mà GD-ĐT luôn gắn liền với NCKH, và NCKH luôn phải gắn liền với GD-ĐT. Tuy bây giờ đặt ra có muộn, nhưng vẫn còn kịp. Kính mong Quốc hội khẩn trương vào cuộc có các biện pháp cụ thể, sát sao và kiên quyết, để từ 2 cơ quan cồng kềnh, kém hiệu quả, và vô cùng lãng phí, chỉ còn lại 1 cơ quan gọn nhẹ, chất lượng; chẳng hạn: “Bộ Giáo dục - Đào tạo - Khoa học và Công nghệ”, với mấy lý do cơ bản sau: 1/Trong hệ thống GD-ĐT của chúng ta, ĐT và NCKH là 2 nhiệm vụ chính và cơ bản nhất không thể tách rời ở mọi cơ sở GD-ĐT từ GDPT đến GDĐH; 2/Lâu nay, các cơ sở GD chuyên nghiệp, nhất là các hệ GDĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp đã lấy 2 nhiệm vụ này để đánh giá hiệu quả công việc (tính khối lượng giờ giảng dạy, khối lượng giờ NCKH quy đổi sang giờ giảng dạy thanh toán tiền giảng dạy và NCKH), để xét danh hiệu thi đua, .v.v.;

"TẦM NHÌN"
5

3/Suốt bao nhiêu năm qua, hàng nghìn (thậm chí còn nhiều hơn thế) đề tài NCKH do các cơ sở GD-ĐT từ GDPT đến ĐH nhận được kinh phí NCKH từ Bộ KH-CN, nhưng hầu như nghiệm thu xong rồi cất bỏ vào tủ, không ứng dụng và không thể chuyển giao CN vào thực tế SX được (mặc dù có rất nhiều đề tài nghiệm thu đánh giá xuất sắc), và Bộ KH-CN cũng không thể xử lý hành chính được đối với những người thực hiện các đề tài NCKH này, bởi vì những người thực hiện lại là người của Bộ GD-ĐT, mới là cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính; 4/Không phải mọi GV năm học nào cũng nhận được đề tài NCKH để NC, còn phải bình xét chán. Để bù đắp “chuyện đó”, họ phải quay sang “nghiên cứu viết báo” và “cho ra lò một mớ lý thuyết suông” rồi lại cất vào tủ, hệ lụy là ĐT xa rời NCKH, xa rời thực tế, .v.v.; còn rất nhiều bất cập lắm; .v.v. Trân trọng cảm ơn tác giả Bạch Đằng và Báo ĐT GDVN và kính mong Quý Báo chuyển bình luận góp ý này đến Quốc hội.

Dân Nguyễn
1

Nên nhập lại. Thực ra bộ KHCN lâu nay thấy chẳng làm gì nhiều cho phát triển. Nhập lại cỉ là một vụ cuẩ GDĐT, không nên ôm đồm công việc cho vụ này, thế là xong.

mai văn tu
1

Nên giải tán các sở ngoại vụ, vì không có nhiệm vụ gì, chỉ cần một ban nhỏ nằm trong ủy ban tỉnh là được.

Thu Lan
1

Cũng lại do cái cơ chế và gãi ra để có việc làm.... Tinh giảm biên chế bằng cách đẻ thêm vụ, như vụ khảo thí ở Bộ, phòng khảo thí ở các trường...và lúc nói nhập cũng hay, lúc bảo tách cũng đúng...... Rồi kiểm định giáo dục, để thêm trung tâm với mấy ông bà GS, PGS, TS chuyển sang nghề “ thẩm định”. Xin lỗi, các quý vị cần ngồi lại cả năm mà thảo luận một lần cho ra ngô, ra khoai đi, đừng để các bài ca này diễn đi diễn lại.

Bùi Trần
2

Sát nhập 2 bộ là hợp lý nhưng không phải lúc này vì cả 2 bộ cần chấn chỉnh lại mình đã. Để sau đừng đổ trách nhiệm cho nhau.

lê tuấn
0

Nhập hay không thì chưa chắc đã giảm được biên chế. Nếu nhập các bộ mà phân chia dưới bộ nhiều bộ phận thì cũng thế. Không nhập những có thể xóa bỏ những tổ chức, những vị trí không cần thiết trong từng bộ thì vẫn giảm được rất nhiều biên chế.

Dfhhghhl
0

Bạn Odoni nói như đúng rồi.

Xem thêm bình luận
Tin khác