Những cô dâu cổ trang đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ (P3)

Hậu trường

H.H

(GDVN) - Trong loạt ảnh này là các "cô dâu" Phạm Băng Băng, Triệu Vy, Trần Hảo, Từ Hy Viên...

Phạm Băng Băng

Tiêu Tường

Tôn Phi Phi

Trần Hồng

Trần Hảo

Triệu vy

Jang Na Ra

Trương Mông

Từ Hy Viên

Tưởng Cần Cần

Văn Tụng Nhàn

Vương Diễm

Vương Tổ Hiền

Xa Thi Mạn

Park Si Yoen trong Phụng Cầu Hoàng

Ông Hồng

Dương Dung

Trịnh Gia Du

Mông Gia Tuệ

Quan Vịnh Hà

H.H
Từ khóa :
cổ trang , cô dâu , vẻ đẹp , trang phục , Tiêu Tường
Những cô dâu cổ trang đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ (P3)
Chủ đề : Mỹ nhân Hoa - Hàn
Tin khác