Muốn biết giá bán xe công đắt hay rẻ, xin mời xem ý kiến Bộ tài chính

Xã hội

QUỐC TOẢN

(GDVN) - Giá trị 0,39 tỷ đồng phải được hiểu là giá trị còn lại trên sổ sách khi có quyết định thanh lý, không phải là số tiền thu được từ bán thanh lý.

Chiều 30/6, Bộ Tài chinh đã có phản hồi về thông tin “Bán thanh lý 264 xe ô tô, thu về 390 triệu đồng".

Theo Bộ Tài chính, từ ngày 01/01/2016 đến ngày 17/6/2016, trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước, khối Bộ, ngành, cơ quan trung ương đã thực hiện điều chuyển 20 xe ô tô với tổng nguyên giá 12,33 tỷ đồng cho các Bộ, ngành địa phương có nhu cầu sử dụng theo quy định; thực hiện thanh lý 264 xe ô tô phục vụ công tác với tổng nguyên giá 79,68 tỷ đồng; giá trị còn lại 0,39 tỷ đồng”.

Xe công (ảnh minh họa của Báo Tiền phong).

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước: “4. Tài sản nhà nước phải được hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị theo quy định của pháp luật.

Việc xác định giá trị tài sản trong quan hệ mua, bán, thuê, cho thuê, liên doanh, liên kết, thanh lý tài sản hoặc trong các giao dịch khác được thực hiện theo cơ chế thị trường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Giá trị tài sản hạch toán trên sổ sách kế toán gồm: Nguyên giá tài sản là giá khi mua mới. Giá trị còn lại của tài sản là giá trị đã được trừ hao mòn lũy kế của thời gian thực tế đã sử dụng để hạch toán trên sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

Giá trị còn lại của tài sản sẽ giảm dần và bằng không (0) khi tài sản đã hết thời hạn sử dụng. Theo chế độ hiện hành (Thông tư số 162/2014/TT-BTC: xe ô tô có thời hạn sử dụng là 15 năm, mức hao mòn 1 năm là 6,7%.

Theo quy định tại Điều 25, 26 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP thì xe ô tô đủ điều kiện thanh lý khi đã sử dụng vượt quá thời gian sử dụng theo quy định của chế độ mà không thể tiếp tục sử dụng.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, Chủ tịch UBND quyết định hoặc phân cấp cho cơ quan có thẩm quyền quyết định thanh lý.

Việc tổ chức thanh lý xe ô tô do các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản thực hiện và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Việc bán thanh lý xe ô tô được thực hiện theo hình thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật về bán đấu giá.

Như vậy, giá bán thanh lý xe ô tô là giá thị trường tại thời điểm bán.

Số tiền thu được từ bán thanh lý xe ô tô của các cơ quan nhà nước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Như vậy, thông tin “thanh lý 264 xe ô tô phục vụ công tác với tổng nguyên giá 79,68 tỷ đồng; giá trị còn lại 0,39 tỷ đồng” thì giá trị 0,39 tỷ đồng phải được hiểu là giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của 264 xe ô tô tại thời điểm có quyết định thanh lý, không phải là số tiền thu được từ bán thanh lý 264 xe ô tô này.

QUỐC TOẢN
Từ khóa :
Bộ Tài chính , cục quản lý công sản , thanh lý xe
Muốn biết giá bán xe công đắt hay rẻ, xin mời xem ý kiến Bộ tài chính
Bình luận
Đào đình Bình
2

Phải kết hợp 2 yếu tố:thời gian sử dụng và cây số hoạt động.Viêc cố định mức khấu hao 1,5% cho mỗi năm là việc làm lười biếng và phản khoa học,làm giàu trái phép cho những kẻ quản lý phương tiện ở cơ quan xử dụng xe công.Trong nhiều năm qua,đất nước đã thất thoát rất nhiều tài sản vì quy định lười biếng này.

duc kt
4

Vậy thật sự bán được bao nhiêu để nhập vào ngân sách thì nói toạc ra đi chứ cứ ấm ớ kiểu mồm ngậm hạt thị Thế này thì phải có tham nhũng không nói được thôi

Quỳnh
8

Cả một nhóm người có lợi, nhưng Nhà nước và người dân thì thiệt thòi. Mong Tổng bí thư có chỉ đạo làm cho ra lẽ để răn đe, chứ cứ để thế này thì đất nước ngày càng nghèo đi.

Võ Tá Luân
6

Vậy nếu người dân bình thường muốn mua lại xe đã hết thời hạn sử dụng của cơ quan chức năng có mua được với giá đó không??? Tôi muốn mua xe đó thì làm sao để tiếp cần được và phải liên hệ với ai, cơ quan nào? Sao không công khai trên báo chí cho dân biết để dân liên hệ?

dandocbao
14

Giải thích lằng nhằng là... thằng quan huyện.

lopviethan
6

Đã qui định thời gian sử dụng, thì khi hết thời gian đó phải hủy chứ sao lại bán cho người khác dùng.? Gây ô nhiễm môi trường

Anh Đào
5

Nhưng quan trọng là bán được bao nhiêu? Hay thanh lý theo giá nội bộ cho lãnh đạo?

Xem thêm bình luận
Tin khác