An Giang yêu cầu không được thu dồn các khoản thu vào dịp đầu năm học

04/09/2019 06:47
Việt Dũng
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang yêu cầu, không được tập trung thu dồn các khoản thu trong dịp đầu năm học.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang – bà Trần Thị Ngọc Diễm đã ký hướng dẫn số 18/HD-SGDĐT, về thực hiện nhiệm vụ công tác tài chính năm học 2019 – 2020.

Theo đó, tỉnh An Giang yêu cầu, đối với những khoản thu bắt buộc như học phí, bảo hiểm y tế, trường cần nghiên cứu khả năng đóng góp của học sinh trong vùng, quy định thời gian đóng cho phù hợp.

Đảm bảo thu đủ trong năm, nhưng không tập trung thu dồn vào đầu năm học, gây áp lực cho một số phụ huynh học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Với những khoản thu không bắt buộc như bảo hiểm tai nạn, nhà trường thông báo, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh được biết, để người dân tự nguyện tham gia, lựa chọn đơn vị bảo hiểm, tuyệt đối không ép buộc dưới mọi hình thức.

An Giang yêu cầu không được thu dồn các khoản thu vào dịp đầu năm học ảnh 1
Ảnh chỉ có tính minh họa (ảnh: P.L)

Đối với những khoản mua như đồng phục, phù hiệu, nhà trường quy định mẫu để cha mẹ học sinh tự trang bị, hoặc sử dụng lại đồ của năm học trước, không bắt buộc tất cả các học sinh phải đóng tiền để mua mới, tránh gây áp lực đóng góp vào đầu năm học đối với phụ huynh học sinh.

Kinh phí bảo hiểm y tế (chăm sóc sức khỏe ban đầu) được trích lại cho đơn vị, phải tổng hợp báo cáo quyết toán như các nguồn kinh phí khác.

Các khoản mua sắm cho lớp như ghế ngồi, chổi, khăn trải bàn giáo viên…thì sử dụng kinh phí của trường, quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh, hoặc tận dụng các thiết bị đã được trang bị từ những năm học trước có thể sử dụng lại được.

Trường hợp nhà trường thu của học sinh để trang bị những khoản này, thì phải có kế hoạch và dự toán cụ thể, xin ý kiến cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện.

Các khoản mua sắm vật dụng, dụng cụ học tập, nước uống, tài liệu học tập, giấy kiểm tra học kỳ, giấy thi, vệ sinh, trang trí lớp…phục vụ trực tiếp cho học sinh phải có Biên bản thỏa thuận với Ban đại diện Cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường, trên tinh thần tự nguyện đóng góp, công khai hàng tháng đối với các khoản thu chi này.

Với các khoản thu hộ (đồng phục thể dục, học phẩm, phù hiệu…) nhà trường quy định mẫu để cha mẹ học sinh tự trang bị, hoặc sử dụng lại đồ của năm học trước, không bắt buộc phải mua.

Với khoản chi dạy 2 buổi/ngày, dạy một buổi có tăng tiết, sử dụng nguồn thu hợp pháp của đơn vị.

Trường hợp đã cân đối các khoản thu, mà vẫn không đủ chi thì nhà trường được thực hiện xã hội hóa theo hướng dẫn tại Thông tư 16/2018/TTBGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Việt Dũng