Giáo dục vị nhân sinh hay vị học thuật?

Giáo dục vị nhân sinh hay vị học thuật?
GDVN- Khi xã hội quan tâm, tôn trọng nền tảng văn hoá, chú trọng tri thức khoa học và xem trọng vai trò của giáo dục thì ở đó sẽ có nền “giáo dục vị nhân sinh”.