Ban hành 4 danh mục tài liệu hướng dẫn hoạt động GD đạo đức, lối sống cho HS

11/01/2023 06:37
Khánh An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Bộ Giáo dục đã ban hành Quyết định số 4736/QĐ-BGDĐT về Bộ tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Quyết định này được căn cứ theo các Nghị định số 123/2016/NĐ-CP, Nghị định số 86/2022/NĐ-CP của Chính phủ; căn cứ theo các Quyết định số 3969/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 3970/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.

Ảnh minh họa (Nguồn: Lã Tiến).

Ảnh minh họa (Nguồn: Lã Tiến).

Theo đó, Quyết định này đưa ra 04 danh mục tài liệu, gồm:

  1. Sổ tay hướng dẫn hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh;

  2. Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở trong môn Giáo dục công dân;

  3. Tài liệu hướng dẫn giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở trong môn Ngữ văn;

  4. Tài liệu hướng dẫn giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp;

Khánh An