Bằng cấp và… bằng lòng!

Bằng cấp và… bằng lòng!
(GDVN) - Bằng cấp – chuyện xưa như quả đất nay lại được "khai quật" trở lại sánh vai cùng vô vàn những câu chuyện còn bỏ ngỏ trong giáo dục đại học.