Bảo hiểm Viễn Đông tăng trưởng 75,6%

Bảo hiểm Viễn Đông tăng trưởng 75,6%
(GDVN) - Năm 2014, doanh thu của VASS tăng trưởng vượt bậc, từ 214 tỷ trong năm 2012, 272 tỷ trong năm 2013, đến năm 2014, VASS đã đạt con số 462 tỷ đồng...