BHXH Việt Nam tăng thêm dịch vụ công qua chuyển đổi số, cải cách hành chính

28/09/2022 16:18
Mộc Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đến quý 3/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích hợp 20 dịch vụ công thuộc 14 thủ tục hành chính của ngành trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trong quý 3/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nghiên cứu, bổ sung tích hợp thêm các dịch vụ công đã đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của ngành và đòi hỏi của công tác cải cách hành chính, hướng đến sự hài lòng của người dân và tổ chức.

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ được ban hành đầy đủ, phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn, tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Theo báo cáo về công tác cải cách hành chính quý 3/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích hợp 20 dịch vụ công thuộc 14 thủ tục hành chính của ngành trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tăng 1 Dịch vụ công so với quý 2/2022 là: Dịch vụ Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng.

BHXH Việt Nam tăng thêm dịch vụ công qua chuyển đổi số, cải cách hành chính ảnh 1

Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai các dịch vụ công đáp ứng tốt yêu cầu chuyển đổi số, cải cách hành chính (Ảnh minh họa).

Theo đó, trong quý 3/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và giải quyết cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất cho 187 trường hợp và 34.390 giao dịch thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (gồm 31.171 trường hợp thanh toán gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, 2.779 trường hợp đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện, 440 trường hợp đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp).

Với Cổng Dịch vụ công của ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng xong phần mềm, kết nối thành công với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng dịch vụ “Xác thực thông tin hộ gia đình”, kết nối thành công với nền tảng thanh toán quốc gia; đã cung cấp dịch vụ công Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng trên Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trong quý 3/2022, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận 25.993.002 hồ sơ giao dịch điện tử (chiếm 86,8% tổng số hồ sơ tiếp nhận).

Về ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích hợp, cung cấp 7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID:

(1) Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội không thay đổi thông tin;

(2) Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất;

(3) Chuyển địa bàn hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội;

(4) Thay đổi hình thức lĩnh hoặc thông tin người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;

(5) Đăng ký tài khoản giao dịch điện tử cho con;

(6) Hỗ trợ Covid-19 theo Nghị quyết số 116/NĐ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ;

(7) Ủy quyền lĩnh thay các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp.

Trong quý 3/2022, toàn ngành đã triển khai đăng ký, phê duyệt tài khoản giao dịch điện tử cá nhân (dùng để đăng nhập và sử dụng Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ứng dụng VssID) cho 401.649 người. (Số lũy kế đến nay là 26,6 triệu tài khoản).

Bên cạnh đó, với nền tảng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh vận động, khuyến khích người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giao chỉ tiêu vận động, khuyến khích người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khu vực đô thị năm 2022 cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh và yêu cầu tập trung vào các giải pháp như:

Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh để có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn phối hợp, lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Chính phủ, của ngành; Phân tích, xác định nhóm người hưởng tiềm năng; Phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm, các đơn vị sử dụng lao động hướng dẫn người lao động khai báo thông tin tài khoản cá nhân để nhận chế độ ngay từ khi lập hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp,…

BHXH Việt Nam tăng thêm dịch vụ công qua chuyển đổi số, cải cách hành chính ảnh 2

Trong quý 3/2022, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận 25.993.002 hồ sơ giao dịch điện tử (chiếm 86,8% tổng số hồ sơ tiếp nhận).

Toàn ngành cũng thực hiện rà soát dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng để chuẩn hóa và thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử, sử dụng chữ ký số trong việc lập, gửi mẫu biểu, danh sách chi trả, thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp để cập nhật vào cơ sở dữ liệu, từ đó giảm thời gian đối soát chứng từ, quyết toán và đối chiếu số liệu được chính xác, thuận tiện, nhanh chóng.

Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn xác định và quyết tâm thực hiện cải cách hành chính phải đồng bộ ở tất cả các lĩnh vực, các khâu, triển khai thống nhất từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố.

Việc khẩn trương nghiên cứu, bổ sung tích hợp thêm các dịch vụ công đã đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của ngành và đòi hỏi của công tác cải cách hành chính, hướng đến sự hài lòng của người dân và tổ chức.

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ được ban hành đầy đủ, phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn, tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Thông qua việc kiểm tra công tác cải cách hành chính về thực thi công vụ, nhiệm vụ, cho thấy, lực lượng công chức, viên chức, người lao động toàn ngành luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ; thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở cơ quan.

Hệ thống tổ chức bộ máy ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang từng bước được kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công tác quản lý, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thường xuyên được quan tâm, đổi mới; chất lượng đội ngũ công chức, viên chức từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ có nhiều chuyển biến tích cực, phục vụ nhân dân và tổ chức, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Mộc Hương