Một tí sự thật vẫn là sự thật

Một tí sự thật vẫn là sự thật
(GDVN) - Để Quốc hội làm tròn vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia, thiết nghĩ ĐBQH phải là những người thực sự có năng lực, không ngại va chạm,...

QH thông qua Hiến pháp sửa đổi: "Thời khắc lịch sử quan trọng đã đến"

QH thông qua Hiến pháp sửa đổi: "Thời khắc lịch sử quan trọng đã đến"
(GDVN) - Sáng nay, với 97,99% đại biểu tán thành, toàn văn dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã được Quốc hội thông qua. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, đây là sự kiện có tính chất lịch sử của thời kỳ mới xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, đưa đất nước phát triển, thời khắc lịch sử quan trọng đã đến...

"Không sử dụng thông tin chưa kiểm chứng để đánh giá tín nhiệm"

"Không sử dụng thông tin chưa kiểm chứng để đánh giá tín nhiệm"
(GDVN) - “Đây là việc rất hệ trọng, đồng bào cử tri đang theo dõi và có ý xem Quốc hội làm việc thế nào. Động tác rất đơn giản nhưng ý nghĩa rất quan trọng. Thận trọng, khách quan, công tâm thì sẽ làm việc chính xác… Các vị đại biểu không sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng để đánh giá mức độ tín nhiệm”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Quốc hội bãi nhiệm bà Đặng Thị Hoàng Yến

Quốc hội bãi nhiệm bà Đặng Thị Hoàng Yến
Với 91,4% số phiếu tán thành, tại phiên họp kín ở hội trường sáng nay (26.5), Quốc hội đã nhất trí bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội (ĐBQH) của bà Đặng Thị Hoàng Yến.