Bộ GD công bố danh sách đơn vị cấp chứng chỉ ngoại ngữ, công nghệ thông tin

12/07/2023 08:59
Phương Nga
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ GDĐT thông báo các đơn vị cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ và chứng chỉ năng lực Tiếng Việt cho người nước ngoài.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông báo số 1098/TB-QLCL về danh sách các đơn vị cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Cụ thể, có 131 cơ sở giáo dục đại học và 41 Sở Giáo dục và Đào tạo có trung tâm sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, 30 cơ sở giáo dục cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam và 17 cơ sở giáo cấp chứng chỉ năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Phương Nga