Bộ GD hướng dẫn tổ chức dạy học Tiếng Anh, Tin học bắt buộc đối với lớp 3

18/03/2022 06:58
Đặng Lường
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học cấp Tiểu học năm học 2022 - 2023.

Theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì môn Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) và Tin học là môn bắt buộc được tổ chức dạy học từ lớp 3 năm học 2022 – 2023.

Để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học hiệu quả, ngày 09/03/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản hướng dẫn yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào thực hiện một số nội dung.

Bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học Tiếng Anh, Tin học

Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức mạng lưới trường học, các điểm trường, lớp học cấp tiểu học phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, thuận lợi và đáp ứng nhu cầu người học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục 2019;

Có phương án kịp thời đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đáp ứng các điều kiện để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo lộ trình quy định.

Ảnh minh họa: TTXVN

Ảnh minh họa: TTXVN

Về đội ngũ giáo viên: Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện các giải pháp tuyển dụng, kí hợp đồng lao động, hợp đồng thỉnh giảng theo hướng dẫn tại Công văn số 371 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học bắt đầu từ năm học 2022 – 2023 bảo đảm đủ giáo viên để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo lộ trình quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bảo đảm giáo viên được bồi dưỡng về chương trình môn học, tập huấn sử dụng sách giáo khoa trước khi được phân công giảng dạy.

Về sách giáo khoa, tài liệu dạy học: Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện việc lựa chọn, cung ứng, tập huấn sử dụng sách giáo khoa theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó cần đặc biệt quan tâm ý kiến từ các tổ chuyên môn trong quá trình lựa chọn Sách giáo khoa; tổ chức cung ứng sách giáo khoa bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đúng tiến độ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu Sách giáo khoa; phối hợp với các Nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn tổ chức tập huấn cho giáo viên sử dụng Sách giáo khoa trong quá trình tổ chức dạy học .

Tổ chức thực hiện

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình môn Tiếng Anh, môn Tin học từ năm học 2022- 2023 bảo đảm 100% học sinh trên địa bàn được học các môn Tiếng Anh, môn Tin học theo quy định Chương trình giáo dục phổ thông 2018.


Bậc tiểu học đang thiếu hơn 11.000 giáo viên môn tiếng Anh và Tin học

Tổ chức khai thác, sử dụng, xây dựng bổ sung kho bài giảng dùng chung cho các môn học, đặc biệt là môn Tiếng Anh, môn Tin học để hỗ trợ giáo viên, nhà trường thực hiện các phương án tổ chức dạy học linh hoạt, hiệu quả bảo đảm chất lượng dạy học theo yêu cầu cần đạt của chương trình và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học tại các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục tiểu học trên địa bàn; kịp thời phát hiện khó khăn để có các giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện.

Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện, có phương án kịp thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đối với các cơ sở giáo dục tiểu học có nhiều điểm trường (phòng học có thiết bị nghe, nhìn, thiết bị kết nối internet);

Xây dựng mô hình dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến (học tập trực tiếp qua lớp học ảo, một giáo viên tại một thời điểm có thể dạy cho nhiều hơn một lớp học ở những vị trí địa lý khác nhau);

Tập huấn, hướng dẫn giáo viên để thực hiện phương án dạy học linh hoạt tại các trường, điểm trường không thể bố trí giáo viên dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học.

Xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả các phòng học bộ môn theo hình thức liên trường, liên cấp học đối với các tiết học thực hành bảo đảm thuận lợi, khả thi, an toàn trong tổ chức hoạt động dạy học; xây dựng ngân hàng máy tính, thiết bị dạy học dùng chung để bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học môn Tiếng Anh , môn Tin học tại các trường, điểm trường theo quy định.

Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tuyển dụng, hợp đồng, bồi dưỡng, tập huấn giáo viên theo nội dung chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy môn Tiếng Anh, môn Tin học ở cấp tiểu học;

Xây dựng phương án bố trí giáo viên linh hoạt, hợp lý, hiệu quả bảo đảm tổ chức dạy học được môn Tiếng Anh, Tin học theo quy định ở tất cả các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục tiểu học trên địa bàn;

Thực hiện điều động giáo viên dạy liên trường trong cùng cấp học, biệt phái, điều động giáo viên môn Tiếng Anh, môn Tin học cấp trung học cơ sở theo thẩm quyền quản lý tham gia giảng dạy tại các trường tiểu học (sau khi đã được tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy, chương trình, sách giáo khoa môn Tiếng Anh, môn Tin học cấp tiểu học)…

Thực hiện quản lý, đánh giá giáo viên, có phương án hỗ trợ cho giáo viên được điều động, biệt phái dạy liên trường, liên cấp học phù hợp với thực tế của địa phương và bảo đảm đúng quy định.

Đối với cơ sở giáo dục thực hiện chương trình tiểu học thì cần xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học linh hoạt phù hợp với điều kiện cụ thể tại cơ sở giáo dục theo văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm 100% học sinh được học môn Tiếng Anh, môn Tin học theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đối với các cơ sở giáo dục gặp khó khăn trong việc bố trí giáo viên, cần xây dựng kế hoạch thực hiện môn học linh hoạt, phù hợp, sắp xếp thời khóa biểu khoa học để thực hiện phương án giáo viên dạy liên trường, dạy tại nhiều điểm trường;

Xây dựng phương án dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến khi đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị đường truyền và có giáo viên trợ giảng, phụ trách lớp học tại các điểm cầu; tham mưu các cấp quản lý thực hiện phương án phối hợp với các tổ chức, cá nhân có chức năng, năng lực cung cấp dịch vụ để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học bảo đảm thực hiện chương trình môn học.

Đặng Lường