Bộ Giáo dục tiếp tục cấp phép tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh

17/11/2022 14:10
Nguyên Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Trong ngày 17/11/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định cấp phép tổ chức thi với hai chứng chỉ tiếng Anh.

Ngày 17/11/2022, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 2730/QĐ-BGDĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia); Quyết định số 2731/QĐ-BGDĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill giữa Công ty Cổ phần nghiên cứu, ứng dụng và thực nghiệm công nghệ REAP và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge

Ảnh minh hoạ: PM

Ảnh minh hoạ: PM

Theo đó, các bên có trách nhiệm tuân thủ luật pháp Việt Nam, những cam kết, kế hoạch đảm bảo các điều kiện về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài đã trình bày trong Đề án liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS ngày 17/11/2022 cũng như trong đề án liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill ngày 14/11/2022.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giáo dục IDP (Việt Nam), Công ty Cổ phần nghiên cứu, ứng dụng và thực nghiệm công nghệ REAP và Cambridge có trách nhiệm thông báo bằng văn bản lịch tổ chức thi với cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức thi trước 5 ngày tính đến ngày tổ chức thi; gửi báo cáo về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo định kỳ 6 tháng một lần (trước ngày 25 tháng 6 và 25 tháng 12 hằng năm). Đồng thời chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có địa điểm thi.

Cục Quản lý chất lượng chịu trách nhiệm kiểm tra, phối hợp với các đơn vị có liên quan thanh tra việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh của các bên.

Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh giữa các bên là 05 năm tính từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Nguyên Phương