Chứng chỉ Aptis của Hội đồng Anh đã được Bộ GD cấp phép tổ chức thi

11/11/2022 11:39
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Aptis - Chứng chỉ đầu tiên của Hội đồng Anh đã được cấp phép liên kết tổ chức thi sau khi thực hiện Thông tư 11.

Ngày 11/11/2022, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định số 3646/QĐ-BGDDT về việc phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis giữa các đơn vị bao gồm:

Về phía Việt Nam: Công ty trách nhiệm hữu hạn British Council (Việt Nam), Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Phát triển Giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần Truyền thông giáo dục và thời đại, Công ty trách nhiệm hữu hạn ETE Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Phát triển giáo dục thời đại

Và đơn vị nước ngoài là Hội đồng Anh (Vương quốc Anh).

Aptis là chứng chỉ đầu tiên của Hội đồng Anh đã được cấp phép liên kết tổ chức thi sau khi thực hiện Thông tư 11. Ảnh minh họa: Doãn Nhàn

Aptis là chứng chỉ đầu tiên của Hội đồng Anh đã được cấp phép liên kết tổ chức thi sau khi thực hiện Thông tư 11. Ảnh minh họa: Doãn Nhàn

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ yêu cầu các bên có trách nhiệm tuân thủ luật pháp Việt Nam, những cam kết, kế hoạch đảm bảo các điều kiện về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài đã trình bày trong Đề án liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis ngày 10 tháng 11 năm 2022.

Trong đó, yêu cầu tuân thủ nghiêm túc những nội dung chính về đối tượng dự thi: Người có nhu cầu thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis; Về đề thi, quy trình đăng ký dự thi, quy trình tổ chức thi; cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thi; việc bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trước, trong và sau khi thi; đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên của các Bên khi tham gia tổ chức thi thực hiện theo quy định của Hội đồng Anh (Vương quốc Anh) và pháp luật của Việt Nam.

Văn bản nêu rõ, Cục Quản lý chất lượng chịu trách nhiệm kiểm tra, phối hợp với các đơn vị có liên quan thanh tra việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis của các Bên theo Quyết định này và hồ sơ liên kết của các bên.

Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis giữa các bên (theo Quyết định đã nêu) là 05 năm tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Như vậy, Aptis - Chứng chỉ đầu tiên của Hội đồng Anh đã được cấp phép liên kết tổ chức thi sau khi thực hiện Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT Thông tư quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đốc thúc phía Hội đồng Anh hoàn thiện nốt các thủ tục để cấp phép chương trình IELTS. Đồng thời, việc cấp phép cho các chứng chỉ khác đang khẩn trương thực hiện.

Doãn Nhàn