Bộ trưởng đề nghị Hà Nội chấm dứt cảnh CMHS xếp hàng thâu đêm mua hồ sơ cho con

16/08/2023 13:42
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ trưởng chỉ đạo ngành giáo dục Thủ đô tiếp tục rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp, đổi mới phương pháp, xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường.

Tại Hội nghị Tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định: ngành giáo dục đào tạo Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong năm học vừa qua, đóng góp ngày càng hiệu quả vào sự nghiệp phát triển giáo dục của Thủ đô và đất nước.

Đặc biệt, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 29 trên địa bàn Thành phố, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô đã đạt được những kết quả rất tích cực.

Giáo dục Thủ đô đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành kế hoạch năm học 2022-2023 và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển giáo dục. Đã và đang xây dựng, phát triển hệ thống giáo dục Thủ đô cả về quy mô và chất lượng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; xây dựng xã hội học tập, tạo tiền đề phát triển kinh tế tri thức, phục vụ thiết thực yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Bộ trưởng phát biểu tại Hội nghị Tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội.

Bộ trưởng phát biểu tại Hội nghị Tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội.

Đặc biệt, trong năm học vừa qua ngành giáo dục Thủ đô đã đạt được một số thành tích nổi bật như: Hà Nội là một trong 4 tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.

Trên phương diện giáo dục đại trà, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Hà Nội tăng 11 bậc so với năm học trước. Trên phương diện giáo dục mũi nhọn học sinh Thủ đô đạt 08 giải quốc tế; là địa phương dẫn đầu cả nước với 141 Học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; đứng đầu Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Hợp tác về giáo dục đào tạo của Thành phố Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước và các thành phố trên thế giới được tăng cường…

Bộ trưởng chia sẻ, năm học mới 2023-2024, toàn ngành Giáo dục ra sức đổi mới, đổi mới theo chiều sâu. Trong bối cảnh đó, ngành giáo dục Thủ đô cần nỗ lực hơn nữa nhằm đáp ứng được những đòi hỏi của xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Ngành Giáo dục Thủ đô cần ưu tiên thực hiện mọi biện pháp, quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2023-2024. Trong đó, tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể.

Thứ nhất, quyết liệt hành động, có chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà toàn ngành giáo dục đã đề ra.

Thứ hai, tập trung thực hiện hiệu quả việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình và đặc biệt năm nay là năm trọng tâm của quá trình triển khai Chương trình với khối lượng công việc lớn.

Trong đó, tiếp tục triển khai các lớp theo đã thực hiện theo chương trình mới, triển khai mới với các lớp 4,8,11, chuẩn bị điều kiện triển khai các lớp cuối cùng 5,9,12; tiếp tục rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp học; tiếp tục quan tâm đến đổi mới phương pháp, xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường.

Thứ ba, quan tâm, chỉ đạo và triển khai cụ thể, sâu rộng văn hóa học đường, sức khỏe học đường, tâm lý học đường, và phòng chống bạo lực học đường.

Thứ tư, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Thứ năm, tiếp tục chuẩn bị đội ngũ giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới một cách chủ động, chu đáo (theo tinh thần Công văn số 1019/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 24/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đặc biệt, chú ý chuẩn bị chu đáo đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ, tin học cho cấp tiểu học để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Thứ sáu, xác định lộ trình cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế để phối hợp (liên hệ) với các cơ sở đào tạo giáo viên thực hiện việc đặt hàng đào tạo nâng trình độ chuẩn giáo viên được đào tạo theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ và để có các thông tin về sinh viên sư phạm ra trường hàng năm nhằm chủ động nguồn tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động.

Thứ bảy, trong công tác xây dựng xã hội học tập, Ủy ban Nhân dân thành phố, các Sở ban ngành liên quan cần quan tâm chỉ đạo, phối hợp và có những giải pháp thúc đẩy xây dựng các mô hình học tập, trong đó có việc xây dựng “Đơn vị học tập” cấp thành phố, cấp quận, huyện trên địa bàn; hưởng ứng tốt Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Thứ tám, tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ.

Thứ chín, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục, đặc biệt chú trọng về "chất" trong tất cả các khía cạnh: trong dạy-học, kiểm tra-đánh giá; đảm bảo hạ tầng thiết bị, an toàn thông tin; đảm bảo dữ liệu ngành đúng, đủ, kịp thời phục vụ công tác quản lý; tăng cường kho học liệu số; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, thúc đẩy học tập suốt đời với sự hỗ trợ của công nghệ số.

"Trong năm học mới có rất nhiều việc phải làm. Đề nghị thành phố trong công tác tuyển sinh đầu cấp, dứt khoát không còn cảnh phụ huynh xếp hàng thâu đêm mua, nộp hồ sơ đăng ký nguyện vọng. Với thời đại công nghệ số, quản trị hiện đại, Thủ đô dẫn đầu cả nước đây là việc không nên. Giám đốc Sở đã rất quyết tâm nên chắc chắn thực hiện được", Bộ trưởng chỉ đạo.

Cùng với đó, giáo dục Thủ đô cần tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, đẩy mạnh việc thực hiện phân cấp quản lý, cải cách hành chính và cơ chế phối hợp, phát huy tính năng động, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về kết quả giáo dục của địa phương và các cơ sở giáo dục.

Tiếp tục chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các gương người tốt - việc tốt.

"Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, nhiều địa phương, nhà trường đã làm tốt nhưng chưa có hình thức biểu dương để làm mẫu, làm điển hình để cho các trường học, địa phương học tập và làm theo. Mong trong năm học mới Hà Nội sẽ làm được việc này và đây cũng là đặt hàng của Bộ với giáo dục Hà Nội", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Hướng tới năm học mới, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ: "Năm học 2023-2024, tôi tin tưởng rằng, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Trước thềm năm học mới xin gửi lời chúc tới tất cả các thầy, các cô, các cơ sở giáo dục của Thủ đô Hà Nội. Chúc cho một năm học mới đạt được nhiều thành tựu, đạt được những mục tiêu quan trọng mà thành phố đã đề ra, để các trường học Thủ đô thực sự là trường học hạnh phúc".

Phạm Minh