Hợp đồng giữa VFF - AVG đúng luật, VPF thất bại

15/02/2012 00:49 Tuệ Minh (Dân Việt)
Cuối tuần này, Bộ VHTTDL sẽ công bố kết luận về việc VFF ký kết bản quyền truyền hình với AVG. Các chuyên gia pháp lý đã khẳng định VFF - AVG hoàn toàn làm đúng luật.
Các chuyên gia pháp lý đã xem xét về quyền của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đối với thương quyền các giải bóng đá do VFF tổ chức; về thẩm quyền và quy trình, thủ tục mà VFF đã thực hiện khi ký kết hợp đồng với AVG; về thời hạn hợp đồng chuyển nhượng thương quyền bóng đá.
Chủ tịch VFF, Nguyễn Trọng Hỷ.

Về quyền của VFF đối với thương quyền các giải bóng đá do VFF tổ chức

Căn cứ khoản 2 điều 53 Luật Thể dục, Thể thao năm 2006: “Liên đoàn thể thao quốc gia, CLB thể thao chuyên nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác tổ chức giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp là chủ sở hữu giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp do mình tổ chức”;

Bầu chọn
Bạn ủng hộ ai?

Điều 12, Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26.6.2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thể dục, Thể thao thì chủ sở hữu đối với giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp có các quyền: Định hình giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp trên bản ghi âm, ghi hình; Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình; Phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chung giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp; Phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được;

Khoản 14, điều 4 Điều lệ VFF quy định VFF “sở hữu tất cả các quyền phát sinh từ các giải đấu và sự kiện thuộc quyền quản lý, tổ chức, điều hành của VFF, trong đó gồm các quyền về tài chính, quyền thu thanh, ghi hình, sản xuất, phát thanh, truyền hình, truyền thông đa phương tiện, quảng cáo, tiếp thị, các quyền khác theo quy định của pháp luật Việt Nam”

Với những dẫn chứng nêu trên, VFF có quyền sở hữu đối với thương quyền các giải bóng đá chuyên nghiệp do mình tổ chức.

Về thẩm quyền và quy trình, thủ tục mà VFF đã thực hiện khi ký kết hợp đồng với AVG

Theo các chuyên gia pháp lý, căn cứ vào điều 75, khoản 1, 2 điều 74 Điều lệ VFF, VFF hoàn toàn có thẩm quyền trong việc chuyển nhượng quyền sở hữu đối với các giải bóng đá chuyên nghiệp thuộc VFF cho các đối tác.

VFF cũng đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của VFF liên quan đến quy trình, thủ tục ký kết hợp đồng chuyển nhượng thương quyền bóng đá với AVG. Cụ thể:

- Ngày 8.6.2010, VFF đã có Công văn 513/CV-LĐBĐVN-2010 gửi Bộ VH-TT&DL báo cáo về việc hợp tác khai thác bản quyền truyền hình, và đã được Bộ VH-TT&DL chấp nhận (Công văn số 2026/BVHTTDL-VP ngày 15.6.2010).

- Ngày 5.7.2010, BCH VFF đã ra Nghị quyết số 280/NQ-LĐBĐVN ủy quyền cho Thường trực BCH VFF đàm phán hợp đồng với AVG.

- Ngày 30.11.2010, Thường trực BCH VFF đã ra Nghị quyết số 444/NQTT-LĐBĐVN, trong đó đã thống nhất chủ trương hợp tác với AVG trong thời hạn 20 năm (2011-2030) và ủy quyền cho Ban Tiếp thị vận động tài trợ tiếp tục đàm phán một số điểm còn vướng mắc liên quan đến quyền lợi của các CLB.

- Ngày 7.12.2010, Đại hội thường niên VFF 2010 đã ra Nghị quyết số 446/NQ-ĐHTNLĐBĐVN 2010-VI, trong đó có nội dung biểu quyết thông qua việc cho phép VFF ký kết hợp đồng chuyển nhượng bản quyền truyền hình cho AVG trong giai đoạn 2011-2030.

- Ngày 8.12.2010, ông Nguyễn Trọng Hỷ - Chủ tịch VFF đã có văn bản ủy quyền cho ông Trần Quốc Tuấn - Tổng Thư ký VFF đại diện cho VFF ký hợp đồng chuyển nhượng thương quyền bóng đá với AVG.

Về thời hạn Hợp đồng chuyển nhượng thương quyền bóng đá với AVG

Qua nghiên cứu pháp luật hiện hành của Việt Nam về dân sự, thương mại, chưa thấy có quy định nào giới hạn về thời hạn của hợp đồng. Đó đó, căn cứ vào nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng được quy định tại Điều 4 và Điều 389 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì có thể nhận định rằng thỏa thuận thời hạn 20 năm về chuyển nhượng thương quyền bóng đá giữa VFF và AVG không trái pháp luật.
Tuệ Minh (Dân Việt)