Có nên cải tiến chữ Quốc ngữ?

Có nên cải tiến chữ Quốc ngữ?
(GDVN) - Không cần thiết phải cải tiến chữ Quốc ngữ được giới Ngôn ngữ học nhất trí cao tại “Hội thảo khoa học 100 năm chữ Quốc ngữ” ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Ma trận để làm gì?

Ma trận để làm gì?
(GDVN) - Cần khẳng định lại rằng vấn đề cải cách, đổi mới giáo dục không phải là vấn đề lập ma trận đề mà là làm thế nào để giúp giáo viên dạy tốt hơn...

Nhà giáo Phạm Toàn và chuyện Tôi đi học

Nhà giáo Phạm Toàn và chuyện Tôi đi học
(GDVN) - Đóng góp cho công cuộc chấn hưng Giáo dục cần phải được huy động bằng sức lực và tâm trí của những cá nhân và những nhóm tác giả – đó là tự do và dân chủ...

Định nghĩa lại khái niệm giáo dục

Định nghĩa lại khái niệm giáo dục
(GDVN) - Định nghĩa này quy định cách hành xử của Giáo dục là làm công việc tổ chức sự HỌC của con người, chứ không phải là làm công việc DẠY con người.