CĐ Viễn Đông liên thông cùng ĐH Valdosta

CĐ Viễn Đông liên thông cùng ĐH Valdosta
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức cấp phép cho Trường Cao Đẳng Viễn Đông được liên thông đào tạo đại học với Trường Đại Học Valdosta - Bang Georgia - Hoa Kỳ.