Chi tiết phương thức tuyển sinh vào lớp 10 của các trường tư thục ở Hà Nội

13/05/2021 06:09
Linh Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- 2 phương thức mà các trung học phổ thông tự chủ tài chính, tư thục và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sử dụng để tuyển sinh vào lớp 10.

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông của các trường trung học phổ thông tự chủ tài chính, tư thục và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022, phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tự chủ tài chính, tư thục và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

Phương thức tuyển sinh của 111 trường trung học phổ thông tự chủ tài chính, tư thục trên địa bàn Hà Nội (ảnh chụp màn hình)

Phương thức tuyển sinh của 111 trường trung học phổ thông tự chủ tài chính, tư thục trên địa bàn Hà Nội (ảnh chụp màn hình)

29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội đều tuyển sinh vào lớp 10 bằng hình thức xét tuyển học bạ (ảnh chụp màn hình)

29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội đều tuyển sinh vào lớp 10 bằng hình thức xét tuyển học bạ (ảnh chụp màn hình)

Linh Hương