Bệnh thành tích rất khó chữa!

Bệnh thành tích rất khó chữa!
(GDVN) - Chính vì nặng về thành tích nên các nhà trường vẫn áp chỉ tiêu cho các tổ chuyên môn, giáo viên ngay từ những ngày đầu bước vào năm học mới.

Tại sao có giáo viên sợ thi đua?

Tại sao có giáo viên sợ thi đua?
(GDVN) - Để việc đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng cán bộ, giáo viên đảm bảo được tính khách quan, công bằng thì nhà trường đừng tạo ra áp lực để họ “sợ” thi đua.

Dù có thương nhà trường ...cũng chịu

Dù có thương nhà trường ...cũng chịu
(GDVN) - Chuyện chỉ tiêu thi đua hành khổ giáo viên, làm khó nhà trường ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng học tập thậm chí ảnh hưởng đến tương lai của các em.

Khi thầy cô phải van trò đi học

Khi thầy cô phải van trò đi học
(GDVN) - Nghĩ về những năm trước đây, chỉ nghe hai từ đuổi học thì học sinh đã sợ đến toát mồ hôi. Nay cho nghỉ học lại chẳng khác nào ban cho chúng “đặc ân”.