Chính thức thông qua Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

28/07/2017 19:41
Thùy Linh
(GDVN) - Chiều 28/7, chương trình giáo dục phổ thông tổng thể chính thức được Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông thông qua.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình tổng thể sẽ được tiếp tục xem xét để ban hành chính thức cùng với các chương trình môn học và hoạt động giáo dục theo kế hoạch công bố vào tháng 9 tới.

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể chính thức không có nhiều thay đổi so với bản dự thảo mới đây nhất (21/7) mà Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã cập nhật, tuy nhiên, chương trình có nhiều thay đổi so với dự thảo được công bố hồi tháng 4/2017. 

Về kế hoạch giáo dục, về cơ bản, chương trình vừa được thông qua không có nhiều thay đổi so với dự thảo gần đây nhất.

5 phẩm chất, 10 năng lực

Cụ thể, Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể nêu lên 5 phẩm chất chủ yếu cần hình thành, phát triển ở học sinh là: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

Về năng lực, chương trình hướng đến 10 năng lực cốt lõi gồm:

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới hướng đến 10 năng lực cốt lõi (Ảnh minh học: VOV)
Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới hướng đến 10 năng lực cốt lõi (Ảnh minh học: VOV)

Những năng lực chung được tất cả các môn học và hoạt động giáo dục góp phần hình thành, phát triển: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Những năng lực chuyên môn được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số môn học, hoạt động giáo dục nhất định: Năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mỹ, năng lực thể chất.

Bên cạnh việc hình thành, phát triển các năng lực cốt lõi, chương trình giáo dục phổ thông còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng lực đặc biệt (năng khiếu) của học sinh.

Không còn giao xét tốt nghiệp Trung học phổ thông cho các trường

Về định hướng đánh giá kết quả giáo dục, chương trình vừa được thông qua không còn quy định việc giao xét tốt nghiệp trung học phổ thông cho các cơ sở giáo dục như trong dự thảo hồi tháng 4.

Trước đó, phần đánh giá định kỳ trong dự thảo công bố tháng 4 có nêu rõ:

Học sinh hoàn thành các môn học, tích lũy đủ kết quả đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Có nghĩa là, khi Chương trình giáo dục phổ thông mới áp dụng, kỳ thi trung học phổ thông sẽ không còn. Thay vào đó, việc xét tốt nghiệp sẽ được giao cho các trường.

Trong chương trình vừa được thông qua nội dung này đã bị loại bỏ.

Xem toàn bộ chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, TẠI ĐÂY

Thùy Linh