Đừng đùa với tiền của dân!

Đừng đùa với tiền của dân!
(GDVN) - Một đồng cũng là mồ hôi, nước mắt của dân, vậy nên Bộ GD & ĐT càng phải thận trọng với đề án đổi mới sách giáo khoa.

Kẻ cắp sắp được làm vua

Kẻ cắp sắp được làm vua
(GDVN) - Cứ gật đầu đồng tình với phê phán rồi chẳng làm gì, sẽ chẳng có tác dụng bằng việc không hoàn toàn đồng tình nhưng lại biết tiếp thu, lắng nghe và sửa mình.