Đốt sách, đốt luôn nhân cách

Đốt sách, đốt luôn nhân cách
(GDVN) - Hành động đốt sách nói lên rất nhiều về phẩm chất một con người và sẽ ăn sâu vào suy nghĩ, hành động trong tương lai nếu không có sự chấn chỉnh kịp thời.