Chưa có bằng thạc sĩ giáo viên bị tụt hạng, Bộ Giáo dục nói gì?

18/09/2021 06:24
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giáo viên trung học cơ sở hạng I làm nhiệm vụ của giáo viên cốt cán, phải thực hiện các công việc có tính chất phức tạp hơn so với hạng II, III.

Một số ý kiến cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xem xét lại các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hạng I tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT. Theo đó, để đảm bảo tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng I thì phải có bằng thạc sĩ trở lên. Quy định này đang làm phát sinh một số vướng mắc như giáo viên trước đây được thăng hạng I vào thời điểm chưa có Thông tư 03 mà không có bằng thạc sĩ thì xuống hạng II.

Chưa có bằng thạc sĩ giáo viên bị tụt hạng, Bộ Giáo dục nói gì? ảnh 1

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Liên quan đến thắc mắc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, giáo viên trung học cơ sở hạng I làm nhiệm vụ của giáo viên cốt cán, phải thực hiện các công việc có tính chất phức tạp hơn so với giáo viên trung học cơ sở hạng II và hạng III, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp triển khai các hoạt động chuyên môn của nhà trường.

Vì vậy, yêu cầu giáo viên trung học cơ sở hạng I có trình độ đào tạo cao hơn trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định và được hưởng lương ở nhóm có hệ số lương cao nhất đối với giáo viên trung học cơ sở. Cụ thể: tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên trung học cơ sở hạng I (mã số V.07.04.30) là thạc sĩ và được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hê số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78.

Như vậy trường hợp giáo viên trung học cơ sở hạng I (mã số V.07.04.10) chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng I (mã số V.07.04.30) thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31) và giáo viên vẫn được bảo đảm về chế độ, chính sách hiện hưởng. Sau khi đạt các tiêu chuẩn của hạng I (mã số V.07.04.30) thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I (mã số V.07.04.30) mà không phải thông qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng.

Thùy Linh