Cơ quan điều tra có làm sai lệch vụ án, lọt người, lọt tội vụ chạy cử tuyển?

16/06/2019 06:08
Hưng Long
(GDVN) - Tòa án nhân dân Thành phố Đồng Xoài đã thể hiện sự công tâm trong quá trình xét xử và đưa ra những câu hỏi chưa được làm rõ trong hồ sơ vụ án.

Kỳ 1, Kỳ 2

Hàng loạt chứng cứ bị bỏ sót

Ngày 27/2, Tòa án nhân dân Thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đã đưa vụ án ra xét xử.

Quá trình hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy, do cần phải thu thập chứng cứ để chứng minh “Có hành vi phạm tội xảy ra hay không”, “Ai là người thực hiện hành vi phạm tội”, “Mục đích, động cơ phạm tội” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 280 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 mà không thể bổ sung được tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Thành phố Đồng Xoài đã trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Ngọc Hiển bị truy tố về tội “Giả mạo trong công tác” cho Viện Kiểm sát cùng cấp.

Cơ quan điều tra có làm sai lệch vụ án, lọt người, lọt tội vụ chạy cử tuyển? ảnh 1
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước. (Ảnh: H.L)

Tòa án nhân dân Thành phố Đồng Xoài đưa ra hàng loạt câu hỏi đề nghị điều tra bổ sung các vấn đề.

Theo đó, điều tra, xác minh làm rõ giấy tờ, tài liệu chính là giấy tờ tài liệu nào? Giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, làm sai lệch nội dung là giấy tờ, tài liệu nào? Thu thập giấy tờ, tài liệu chính. Giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, làm sai lệch nội dung. Liệt kê danh sách giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, làm sai lệch nội dung.

Tiến hành trưng cầu giám định giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, làm sai lệch nội dung. Điều tra, xác minh làm rõ ai là người sửa chữa, làm sai lệch nội dung, giấy tờ, tài liệu đó.

Điều tra, thu thập Tờ trình 2315/TTr-SGDĐT lần 1 kèm theo danh sách 42 học sinh và tờ trình 2315/TTr-SGDĐT lần 2 điều chỉnh danh sách 42 học sinh thành 43 học sinh do ông Huỳnh Công Khanh ký có dấu mộc đỏ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

Điều tra, xác minh làm rõ việc trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Hoàng Anh thay mặt nhà trường ký xác nhận danh sách 43 học sinh kèm theo Quyết định 1669/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước được photo nguyên bản gốc đang lưu trữ tại trường (xác nhận vào ngày 11/7/2016) là như thế nào?

Thu thập bản gốc danh sách 43 học sinh kèm theo quyết định 1669/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước có đóng dấu treo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước?

Tiến hành trưng cầu giám định dấu treo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước được đóng trên danh sách 43 học sinh kèm theo quyết định 1669/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước là thật hay giả? Tiến hành thu thập bản gốc danh sách 7 học sinh kèm theo quyết định 2152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước có đóng dấu treo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước?

Trưng cầu giám định dấu treo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước được đóng trên danh sách 7 học sinh kèm theo Quyết định 2152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước là thật hay giả?  

Một cá nhân có thể qua mặt được Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển?

Điều tra xác minh làm rõ ai là người có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước tổ chức thực hiện chế độ cử tuyển đối với học sinh theo quy định trong thời gian năm 2013, 2014 liên quan đến quyết định số 1669/QĐ-UBND và quyết định số 2152/QĐ-UBND kèm danh sách học sinh.

Điều tra xác minh làm rõ ai là người có nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ký quyết định số 1669/QĐ-UBND và quyết định số 2152/QĐ-UBND kèm danh sách học sinh.

Điều tra, xác minh làm rõ xem Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước có phát hành quyết định số 1669/QĐ-UBND và quyết định 2152/QĐ-UBND hay không? Khi phát hành quyết định số 1669/QĐ-UBND và quyết định 2152/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh có phát hành kèm theo danh sách học sinh hay không?

Ủy ban nhân dân tỉnh phát hành đến các cơ quan, đơn vị nào?


Ai tiếp tay cho sinh viên gian lận hồ sơ học cử tuyển ở Bình Phước? 

Điều tra, xác minh làm rõ xem Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước có gửi tờ trình 2315/TTr-SGDĐT lần 1 kèm theo danh sách 42 học sinh và tờ trình 2315/TTr-SGDĐT lần 2 điều chỉnh danh sách 42 học sinh thành 43 học sinh do ông Huỳnh Công Khanh ký sang Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước hay không?

Tờ trình này được gửi trực tiếp hay qua đường công văn? Sở Giáo dục và Đào tạo có gửi quyết định số 1669/QĐ-UBND và quyết định 2152/QĐ-UBND kèm theo danh sách học sinh đến các trường Đại học, Cao đẳng hay không?

Điều tra, xác minh làm rõ ai là người gửi quyết định số 1669/QĐ-UBND và quyết định 2152/QĐ-UBND kèm theo danh sách học sinh xuống các trường Đại học, Cao đẳng.

Điều tra, xác minh làm rõ thành viên Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển của tỉnh Bình Phước năm 2011, 2012, 2013, 2014 gồm những ai? Hội đồng được thành lập theo quyết định nào? Ai là Chủ tịch Hội đồng?

Quy trình và Biên bản họp xét của Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển của tỉnh Bình Phước năm 2011, 2012, 2013, 2014 như thế nào?

Tiến hành điều tra, xác minh và thu thập hồ sơ cử tuyển của các học sinh được đưa vào thêm trong danh sách đi học cử tuyển trái với quy định.  

Hưng Long