Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội - 35 năm hành trình kiến tạo tương lai

10/12/2022 06:45
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mục tiêu lớn lao nhất của những con người làm giáo dục tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội chính là nhìn thấy sự trưởng thành, thành công của sinh viên.