Cử tri phản ánh bức xúc về vụ học sinh trường Gateway tử vong đến Quốc hội

14/10/2019 11:44
Đỗ Thơm
(GDVN) - Vụ việc 1 học sinh trường Gateway tử vong được nêu ra trong báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp 8, Quốc hội khóa XIV.

Tại phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay (14/10), các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp 8, Quốc hội khóa XIV do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước được tổng hợp thông qua các Đoàn đại biểu Quốc hội và hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên.

Cử tri phản ánh bức xúc về vụ học sinh trường Gateway tử vong đến Quốc hội ảnh 1
Ảnh minh họa: Vũ Phương

Về giáo dục, cử tri, Nhân dân ghi nhận Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tăng cường công tác quản lý giáo dục tại các địa phương, cơ sở; chấn chỉnh những lệch chuẩn về đạo đức, lối sống của một bộ phận công chức, viên chức quản lý, giáo viên; phòng, chống bạo lực học đường .

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo điều hành khác nhằm bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và bạo lực học đường; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên;

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng trường học dân chủ, an toàn, lành mạnh, thân thiện; xây dựng và triển khai bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục bảo đảm các giá trị cốt lõi;

Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý giáo dục học sinh, trong đó gia đình có vai trò hết sức quan trọng; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo; việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh;

Kịp thời nắm bắt các thông tin xử lý tại địa phương và tôn vinh, tuyên dương, khen thưởng, tuyên truyền rộng rãi trong toàn ngành các tấm gương người tốt, việc tốt.

Báo cáo cũng nhấn mạnh, việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 đã bảo đảm khách quan, an toàn, nghiêm túc.

Bên cạnh đó về giáo dục, cử tri, Nhân dân lo lắng, bức xúc trước một số vụ việc do bất cẩn, thiếu trách nhiệm của giáo viên, người quản lý, lãnh đạo một số cơ sở giáo dục dẫn đến tai nạn, rủi ro cho học sinh ; còn tồn tại những “lỗ hổng” trong việc quản lý các cơ sở giáo dục, nhất là cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Báo cáo dẫn ra vụ việc xảy ra trường Gateway, Hà Nội khiến 1 học sinh tử vong; vụ việc trường mầm non Đô rê mi, Bắc Ninh làm 1 học sinh bị hôn mê….

Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương rà soát, bổ sung các quy định về quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục; triển khai các giải pháp hữu hiệu bảo đảm an ninh, an toàn trường học; quan tâm chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đỗ Thơm