Rượu bia, đánh nhau và văn hóa ứng xử

Rượu bia, đánh nhau và văn hóa ứng xử
(GDVN) - Nhiều người đánh nhau nhưng khi ra pháp luật lại đổ lỗi tại rượu bia nhưng rượu bia thì làm gì… có lỗi. Cái lỗi lớn là do ý thức con người hết.

Học trò đi đánh nhau, đâm cả công an

Học trò đi đánh nhau, đâm cả công an
(GDVN) - “Sợ” bị đánh, 8 học sinh ở Hà Nội đã mang hung khí đi...ra tay trước. Được công an can ngăn, mấy học trò này còn đâm trúng vai một chiến sỹ...