Đề nghị điều tra hành vi xuyên tạc Quyết định phê duyệt SGK tiếng Trung Quốc

06/12/2023 09:11
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý những hành vi sai phạm trên theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 01/12/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT về của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT về của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đây là hoạt động bình thường, theo đúng kế hoạch thẩm định, phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Năm 2022, cùng với tiếng Anh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt sách giáo khoa tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Pháp lớp 3 để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Năm 2023 đợt 1 sẽ phê duyệt các sách giáo khoa của lớp 5, trong đó có 10 bản sách tiếng Anh và các môn học khác cùng với tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4.

Dự kiến, trong tháng 12/2023, tiếp tục phê duyệt sách giáo khoa của các môn tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Pháp và tiếng Nga.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý những hành vi xuyên tạc Quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung Quốc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý những hành vi xuyên tạc Quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung Quốc.

Tuy nhiên, sau khi Quyết định trên được ban hành, trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin xuyên tạc, bình luận tiêu cực, lệch lạc về nội dung Quyết định.

Điều này ảnh hưởng tiêu cực tới: chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa; nỗ lực dạy và học môn Ngoại ngữ trong các trường phổ thông và gây tâm lý hoang mang trong xã hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý những hành vi sai phạm trên theo đúng quy định của pháp luật.

Phạm Minh