Thủ khoa Học viện Quân y 29 điểm

Thủ khoa Học viện Quân y 29 điểm
(GDVN) - Thí sinh Phạm Thảo Phương Anh, đạt điểm cao nhất hệ quân sự của trường HV Quân y với 29 điểm. Dự kiến HV Quân Y lấy điểm chuẩn là 24 (hệ quân sự miền Bắc) và 22 điểm (miền Nam).