Điều chỉnh chương trình Lịch sử bậc THPT: 52 tiết bắt buộc mỗi năm học

12/07/2022 06:40
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ GD&ĐT xây dựng, lựa chọn, điều chỉnh, thẩm định chương trình Lịch sử cấp THPT phần bắt buộc với thời lượng 52 tiết/năm học để dạy cho tất cả học sinh.
  • Ngày 11/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch 770 /KH- BGDĐT về việc thực hiện môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho năm học mới.

Kế hoạch này vừa hướng tới việc Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2018/TT BGDĐT theo trình tự, thủ tục rút gọn; vừa hướng tới việc "xây dựng, lựa chọn, điều chỉnh chương trình Lịch sử bắt buộc cấp trung học phổ thông từ trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018".

Môn Lịch sử cấp trung học phổ thông sẽ có 52 tiết bắt buộc mỗi năm học. (Ảnh minh họa: PM)

Môn Lịch sử cấp trung học phổ thông sẽ có 52 tiết bắt buộc mỗi năm học. (Ảnh minh họa: PM)

Nội dung hoạt động của kế hoạch là xây dựng, lựa chọn, điều chỉnh, thẩm định chương trình Lịch sử cấp trung học phổ thông phần bắt buộc với thời lượng 52 tiết/năm học (lớp 10, lớp 11, lớp 12) để dạy cho tất cả học sinh.

Cùng đó, biên soạn, thẩm định tài liệu tập huấn thực hiện chương trình Lịch sử bắt buộc; tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện chương trình Lịch sử phần bắt buộc 52 tiết đối với lớp 10, lớp 11, lớp 12.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Vụ Giáo dục Trung học thành lập Ban biên soạn, tổ biên tập xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT và thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định. Thời gian hoàn thành trước ngày 16/8/2022.

Thành lập ban phát triển chương trình Lịch sử cấp trung học phổ thông và thực hiện nhiệm vụ xây dựng, rà soát, điều chỉnh chương trình Lịch sử cấp trung học phổ thông; biên soạn tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình. Thời gian hoàn thành các việc này trước ngày 25/8/2022.

Bên cạnh đó, thành lập và tổ chức thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình Lịch sử cấp trung học phổ thông phần bắt buộc đối với lớp 10, lớp 11, lớp 12. Thời gian hoàn thành trước ngày 15.8.2022.

Thành lập và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng biên soạn tài liệu tập huấn hướng dẫn thực hiện nội dung Lịch sử bắt buộc. Thời gian hoàn thành trước ngày 12/8/2022.

Và tổ chức Hội thảo xin ý kiến, tổ chức, các nhà khoa học, giáo viên về Chương trình Lịch sử cấp trung học phổ thông phần bắt buộc với thời lượng 52 tiết/năm học. Thời gian hoàn thành trước ngày 14/8/2022. Tổ chức các đợt tập huấn hướng dẫn thực hiện chương trình Lịch sử bắt buộc đảm bảo theo kế hoạch. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/9/2022.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo chọn cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia đảm bảo các hoạt động trong kế hoạch; triển khai tập huấn đại trà về tổ chức dạy học chương trình Lịch sử cấp trung học phổ thông phần bắt buộc cho cán bộ quản lý, giáo viên để nâng sự phù hợp với điều kiện địa phương. Đồng thời, giám sát, đánh giá kết quả tham gia tập huấn của giáo viên.

Phạm Minh