Trường chuẩn mà chưa chuẩn!

Trường chuẩn mà chưa chuẩn!
(GDVN) - Một số trường tiểu học đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia nhưng thực chất một số tiêu chí thì lại không đạt chuẩn theo quy định.