Gia Lai: xử lý nghiêm các cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng lạm thu

06/11/2021 06:38
MINH THẢO
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều vụ việc lạm thu tại các trường học đã gây bức xúc cho nhiều phụ huynh, trong đó có những khoản thu vô lý.

Ngày 5/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai ban hành công văn số 2576/SGDĐT-KHTC về việc “tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục”.

Gia Lai: xử lý nghiêm các cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng lạm thu ảnh 1

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tiếp tục có công văn chấn chỉnh tình trạng lạm thu sau khi có những thông tin phản ánh về các khoản thu bất hợp lý tại các trường học. Ảnh minh họa trên giaoduc.net.

Theo đó, Sở đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các khoản thu - chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo đúng quy định. Đồng thời, xử lý nghiêm các cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng lạm thu.

Đối với các đơn vị trường học trực thuộc, Sở yêu cầu thực hiện nghiêm các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Điều lệ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh và Công văn số 1981/SGDĐT-KHTC ngày 4/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng làm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;


Giải pháp xóa bỏ nạn lạm thu không thiếu, cái khó nằm ở lòng tham người đứng đầu

Tuyệt đối không tùy tiện đề ra các khoản thu trái quy định, bất hợp lý để ép buộc học sinh đóng góp dưới danh nghĩa đóng góp tự nguyện. Đơn vị nào để xảy ra tình trạng lạm thu sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định.

Trước đó, ngay từ đầu năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cũng đã có công văn số 1981/SGDĐT-KHTC nhằm tăng cường công tác quản lý thu - chi, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục nghiêm túc chấp hành các quy định, hướng dẫn của cấp trên về thu-chi trong nhà trường. Phối hợp thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh không để xảy ra tình trạng lạm thu trên danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh;

Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên nếu để xảy ra sai phạm. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tiến hành kiểm tra thực hiện các khoản thu năm học 2021-2022 tại các trường phổ thông trực thuộc.

Mặc dù đã có nhiều văn bản hướng dẫn, công văn chấn chỉnh nhưng tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn diễn ra.

Nhiều trường học vẫn đặt ra các khoản thu bất hợp lý, sai quy định như: tiền dọn vệ sinh trường lớp, tiền chăm sóc cây cảnh, tiền thù lao giảng dạy cho giáo viên… Những khoản thu vô lý này đã gây bức xúc cho phụ huynh, học sinh.

MINH THẢO