Những “mẹ hiền” lặng thầm mà cao cả

Những “mẹ hiền” lặng thầm mà cao cả
(GDVN) - Đó là những “mẹ hiền” có tấm lòng cao đẹp, đã không quản khó nhọc, kiên trì nỗ lực dìu dắt những học sinh thiếu may mắn vươn lên, hòa nhập với cộng đồng.

“Hội nghèo và Lòng tốt của quan"

“Hội nghèo và Lòng tốt của quan"
(GDVN) - Cũng là chuyện “nghèo” nhưng liên quan đến “đày tớ”, khi kể ra có phải cũng “Nghe phát hiểu liền” hay dẫu có nghe “mấy phát” thì dân vẫn không thể hiểu?