Những “mẹ hiền” lặng thầm mà cao cả

Những “mẹ hiền” lặng thầm mà cao cả
(GDVN) - Đó là những “mẹ hiền” có tấm lòng cao đẹp, đã không quản khó nhọc, kiên trì nỗ lực dìu dắt những học sinh thiếu may mắn vươn lên, hòa nhập với cộng đồng.