2 lĩnh vực của Đại học Quốc gia Hà Nội xếp số 1 Việt Nam

04/03/2020 13:30 Thùy Linh
(GDVN) - Ngày 04/3/2020, tổ chức xếp hạng QS công bố kết quả xếp hạng theo lĩnh vực khoa học năm 2020 của các cơ sở giáo dục đại học toàn cầu.

Theo đó, ba cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có các lĩnh vực khoa học được xếp trong top 450 - 600 thế giới của bảng xếp hạng này. 

Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội có 3 lĩnh vực được xếp hạng, cụ thể:
- Toán (Mathematics) lần đầu tiên được xếp hạng với vị trí trong nhóm 401 – 450 thế giới, số 1 Việt Nam. 

- Vật lý và Thiên văn (Physics and Astronomy) được xếp trong nhóm 551 – 600 thế giới, số 1 ở Việt Nam. Lĩnh vực này năm 2019 xếp số 1 Việt Nam, trong nhóm 501 – 550 thế giới.

- Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin (Computer Science & Information systems) được xếp trong nhóm 501 – 500 thế giới, thứ 2 ở Việt Nam; có cải thiện so với năm 2019 khi lĩnh vực này được xếp trong nhóm 551 – 600. 

Hai cơ sở giáo dục đại học khác trong nước, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh có 01 lĩnh vực là Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin được xếp trong nhóm 551 – 600 thế giới;

Bốn nhóm ngành của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được xếp trong tốp 400 và 500 thế giới bao gồm nhóm ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử; Kỹ thuật Cơ khí, Hàng không và Chế tạo; Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin tăng từ 50 đến 100 bậc so với năm 2019 và ngành Toán học lần đầu tiên xuất hiện trên bảng xếp hạng này.

Theo bảng xếp hạng QS, 2 lĩnh vực của Đại học Quốc gia Hà Nội xếp số 1 Việt Nam (Ảnh: VNU)

Trong số các tiêu chí xếp hạng, lĩnh vực Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin có điểm đánh giá cao hơn cả về chỉ số H-Index; lĩnh vực Vật lý có điểm của chỉ số uy tín tuyển dụng qua đánh giá của nhà tuyển dụng; lĩnh vực Vật lý và Thiên văn và Toán được đánh giá cao về chỉ số trích dẫn/bài báo. 

Trên thế giới, đứng đầu thế giới về cả ba lĩnh vực khoa học này là Viện Công nghệ Massachusetts (Hoa Kỳ); khu vực là Đại học Quốc gia Singapore về Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin, Toán; Đại học Tokyo về Vật lý và Thiên văn.

Năm 2020, Đại học Quốc gia Hà Nội có 3 lĩnh vực được xếp hạng. Nhìn chung các lĩnh vực khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội đều có điểm về uy tín tuyển dụng cao hơn so với các tiêu chí khác, trong đó đặc biệt là lĩnh vực Giáo dục (Education) mặc dù không được xếp hạng nhưng có điểm đánh giá về uy tín tuyển dụng cao nhất (72.6/100); Địa lý được đánh giá cao nhất về uy tín học thuật (58/100); Kỹ thuật Cơ khí, Hàng không và Chế tạo được đánh giá cao nhất về chỉ số trích dẫn (66.8/100); Khoa học Môi trường được đánh giá cao nhất về chỉ số H-index (67/100).

QS xếp hạng lĩnh vực khoa học của các cơ sở giáo dục toàn cầu dựa trên 4 tiêu chí: đánh giá của học giả, đánh giá của nhà tuyển dụng, số trích dẫn/bài báo và chỉ số H-index với các trọng số khác nhau tùy thuộc từng lĩnh vực.

Ví dụ: đối với Khoa học xã hội và Nhân văn, đánh giá của học giả có trọng số 60%, đánh giá của nhà tuyển dụng 20%, trích dẫn/bài báo 10% và H-index 10%; đối với Kỹ thuật và Công nghệ, đánh giá của học giả có trọng số 40%, đánh giá của nhà tuyển dụng 30%, trích dẫn/bài báo 15% và H-index 15%...

Thùy Linh