37 thí sinh bị đình chỉ thi môn Ngữ văn

22/06/2017 14:41 Thùy Linh
(GDVN) - Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo thi Quốc gia, buổi sáng Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với môn Ngữ Văn 38 thí sinh vi phạm kỷ luật.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo thi quốc gia, buổi sáng Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia với môn Ngữ Văn, cả nước đạt tỷ lệ thí sinh đến dự thi là 99,53%. 

38 thí sinh bị đình chỉ thi môn Ngữ văn trong kỳ thi quốc gia năm 2017 (Ảnh minh họa: Thùy Linh)

Tổng số thí sinh đăng kí dự thi: 837.818;

Tổng số thí sinh đến dự thi: 833.894, đạt tỷ lệ 99.53%;

Tổng số điểm thi: 2.362;

Tổng số phòng thi: 35.944;

Tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật: 38 thí sinh ( 0 khiển trách, 01 cảnh cáo, 37 đình chỉ).

Tổng số cán bộ vi phạm kỷ luật: 0 cán bộ.


Thùy Linh