71 sinh viên trường Luật có thể bị buộc thôi học

18/10/2018 07:37 Phương Linh
(GDVN) - Do có kết quả học tập yếu kém, 71 sinh viên của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh có thể bị buộc thôi học.

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 169 sinh viên các lớp đại học chính quy văn bằng một, văn bằng hai bị cảnh báo học vụ, đình chỉ học một năm hoặc buộc thôi học trong năm học 2018 – 2019.

Đây là các sinh viên có kết quả học tập yếu kém trong năm học trước. Trong số này có 79 sinh viên thuộc hệ chính quy bị cảnh bảo học vụ, 71 sinh viên gồm cả các sinh viên học văn bằng hai có thể bị buộc thôi học.

Theo quy chế đào tạo của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên hệ chính quy có thể bị rơi vào tình trạng cảnh báo học vụ, nếu vướng vào phải một trong các trường hợp dưới đây:

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh có hàng chục sinh viên sẽ bị buộc thôi học (Ảnh: P.L)

Sinh viên năm nhất có điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,2 điểm, sinh viên năm hai có điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,4 điểm, tương tự như vậy là 1,6 điểm đối với sinh viên năm thứ 3 và 1,8 điểm đối với sinh viên năm thứ 4, cuối khóa.

Cảnh báo học vụ áp dụng cho sinh viên có điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,8 với học kỳ đầu, dưới 1 với các học kỳ tiếp theo.

Tổng số tín chỉ của học phần bị điểm F còn tồn đọng từ đầu khóa học, cho tới thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.

Với các sinh viên chính quy văn bằng hai, sinh viên có thể bị đình chỉ một năm học nếu có điểm trung bình năm học dưới 5 điểm/10. Tương tự như vậy, sinh viên có thể bị buộc thôi học nếu trung bình năm học dưới 3,5, hoặc trung bình tích lũy sau hai năm học là dưới 4 điểm.

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, sinh viên thuộc các diện nêu trên cần xem danh sách công khai trên website phòng đào tạo của nhà trường, cần khiếu nại trước ngày 23/10 để được giải quyết.

Phương Linh