87 tập thể và cá nhân Quảng Ngãi không được công nhận danh hiệu thi đua giáo dục

27/07/2018 07:39 THIÊN ẤN
(GDVN) - Toàn tỉnh Quảng Ngãi có 31 cơ sở giáo dục và 56 cán bộ quản lý, cá nhân, nhân viên không được xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2017-2018.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu đã ban hành Thông báo số 604/TB-SGDĐT, ngày 24/7/2018 về Kết quả xét duyệt khen thưởng năm học 2017-2018 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo.

Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, căn cứ các văn bản quy định về thi đua, khen thưởng và thành tích của các cơ sở giáo dục, cá nhân năm học 2017-2018, ngày 23/7/2018, Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo đã họp xét và thống nhất danh sách các đơn vị, cá nhân không được công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

Thông báo số 604/TB-SGDĐT, ngày 24/7/2018 về Kết quả xét duyệt khen thưởng năm học 2017-2018 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi. Ảnh: Thiên Ấn

Theo đó, về tập thể, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 31 cơ sở giáo dục không được xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2017-2018 vì các lý do:

Chưa có thành tích nổi bật; vượt tỉ lệ; vị thứ xếp ở Khối thi đua thấp; vi phạm quản lý tài chính; có cá nhân vi phạm đạo đức nhà giáo.

Tại sao nhiều thầy cô từ chối nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?

Về cá nhân, có 56 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên không được xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2017-2018 vì các lý do:

Chưa có thành tích nổi bật; vượt tỉ lệ; không có đề tài, sáng kiến hoặc thay thế được công nhận;

Năm học trước đã được khen và có một số đề tài hoặc sáng kiến sao chép của người khác.

Đến 10 giờ, ngày 26/7/2018 là hạn chót, Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng của ngành Giáo dục tiếp nhận mọi thắc mắc, phản hồi về kết quả xét duyệt  các cá nhân, tập thể có tên trong danh sách của thông báo này (nếu có).

THIÊN ẤN