An Giang đã đồng ý cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2

15/02/2020 11:48 KHÁNH VĂN
(GDVN) - Học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh An Giang sẽ tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020 để phòng tránh dịch bệnh Covid- 19.

Ngày 14/2/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã thông báo cho các học sinh, học viên trở lại trường học từ ngày 17/2 tới đây.

Thế nhưng, sau khi có công văn số 431/ BGDĐT- GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Sở Giáo dục đã làm tờ trình số 445/TTr- SGDĐT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương cho phép học sinh, học viên tiếp tục được tạm nghỉ học hết tháng 2/2020.

An Giang tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2/2020

(Ảnh: Cổng Thông tin Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Ngay sau khi nhận được tờ trình của Sở Giáo dục và Đạo tạo, sáng ngày 15/2, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 146 /UBND-KGVX về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục tạm nghỉ học đến hết tháng 2/2020 để phòng tránh dịch bệnh Covid- 19.

Như vậy, kế hoạch dạy và học trở lại vào ngày 17/2 tới đây đã bị hủy bỏ và học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh An Giang sẽ tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020 để phòng tránh dịch bệnh.

KHÁNH VĂN