An Giang hướng dẫn học sinh tập thể dục giữa giờ

05/11/2018 07:37 Khánh Văn
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 1926 /SGDĐT-CTTT đến các trường học trong toàn tỉnh hướng dẫn tổ chức tập thể dục giữa giờ.

Thực hiện Công văn số 4842/BGDĐT-GDTC ngày 19/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 1926 /SGDĐT-CTTT đến các trường học trong toàn tỉnh hướng dẫn tổ chức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, dạy võ cổ truyền và nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất trong trường học.

Các em học sinh tham gia hoạt động tập thể dục (Ảnh minh họa: Báo Giáo dục và Thời đại).

Công văn số 1926 /SGDĐT-CTTT yêu cầu các trường thực hiện tốt các nội dung sau:

1. 100% các đơn vị trường học công khai rộng rãi việc tổ chức nghiêm túc việc tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, dạy võ cổ truyền và nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất trong trường, đảm bảo 100% học sinh tham gia thường xuyên tham gia các hoạt động nêu trên một cách hiệu quả.

Xem đây là một nội dung luôn được thể hiện trong kế hoạch hàng năm và kế hoạch phát triển dài hạn của trường.

2. Duy trì việc tập thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ.

- Tổ chức thể dục buổi sáng trước 15 phút tiết đầu giờ của buổi sáng.

- Tổ chức thể dục giữa giờ vào giờ giải lao sau tiết học thứ 2 của mỗi buổi học.

Các bài tập được sử dụng để tổ chức tập cho học sinh: bài tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, các bài võ cổ truyền theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội dung đã được ngành giáo dục tập huấn trước đây, có thể lồng ghép các bài nhảy dân vũ, Aerobic kết hợp nền nhạc hợp pháp sao cho tạo không khí tươi mới, hứng thú, thu hút nhiều học sinh tích cực tham gia.

Chế độ bồi dưỡng đối với giáo viên chuyên trách môn thể dục

3. Nâng chất lượng giáo dục thể chất, hoạt động thể dục, thể thao

- Phát động và xây dựng tính gương mẫu trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, thành viên của đơn vị và học sinh của đơn vị về ý thức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ; thể dục thường xuyên; ý nghĩa của việc dạy võ cổ truyền;

Nhận thức đầy đủ về công tác giáo dục thể chất nhằm xây dựng và thúc đẩy hoạt động này càng phong phú và hiệu quả trên tinh thần đảm bảo an toàn, đảm bảo vệ sinh, đảm bảo việc tăng cường sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh một cách phù hợp.

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có nghiệp vụ, tiếp tục rà soát các nội dung có liên quan về việc triển khai tổ chức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, dạy võ cổ truyền và nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất trong trường; có khảo sát, điều chỉnh (nếu cần thiết);

Các kế hoạch thực hiện sao cho phù hợp với yêu cầu mới tích cực hơn, phù hợp với điều kiện của đơn vị, sự đồng thuận của phụ huynh học sinh và mang lại hiệu quả tích cực đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên cơ sở có so sánh với thời gian trước, các đơn vị có quy mô và điều kiện tương tự trong và ngoài tỉnh, sao cho nhiều đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng tham gia.

- Dành phần kinh phí cụ thể hàng năm; tiếp tục tổ chức các hoạt động thể thao, hoàn thiện các hệ thống thi đấu phù hợp điều kiện cơ sở vật chất cụ thể của từng địa phương, trong đó tập trung vào cấp trường;

Các giải thi đấu thể thao, hội thi, liên hoan, ngày hội thể thao kết hợp với sinh hoạt, giao lưu văn hóa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; phát triển đa dạng loại hình câu lạc bộ thể dục, thể thao trong trường học, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia luyện tập, sinh hoạt thể thao ngoại khóa.

4. Bồi dưỡng, trang bị tài liệu phục vụ

- Trong năm học này, các Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn và tập huấn lại đầy đủ các nội dung được triển khai của ngành trong thời gian qua đến tất cả giáo viên phụ trách các nội dung có liên quan đến hoạt động này được nêu trên.

Chế độ bồi dưỡng, chế độ trang phục đối với giáo viên thể dục thể thao

- Chủ động đăng ký tham gia các đợt tập huấn nghiệp vụ liên quan một cách phù hợp, hiệu quả. Nâng cao ý thức trong đội ngũ quản lý, giáo viên về việc tự nghiên cứu và tự học tập về lĩnh vực này.

- Trang bị tài liệu tối thiểu cho đơn vị và giáo viên để đảm bảo việc triển khai các nội dung nêu trên hiệu quả, đúng quy định.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, tập huấn, ghi hình…nhằm tuyên truyền hiệu quả về lĩnh vực này trong toàn ngành.

5. Công tác kiểm tra đôn đốc, khen thưởng và phê bình

- Các đơn vị tổ chức tự kiểm tra và kiểm tra thường xuyên theo phân cấp quản lý. Có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ để nâng chất lượng hoạt động.

- Phối hợp với các tổ chức liên quan trong và ngoài trường rà soát theo dõi sau phát động; đưa tiêu chí về lĩnh vực này vào các nội dung khen thưởng, phê bình phù hợp đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan đột xuất hoặc định kỳ tại đơn vị.

Công văn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung hướng dẫn của Sở.     

Khánh Văn