Ban hành chương trình khung giáo dục phổ thông mới trong tháng 10

30/09/2018 07:08 Phương Linh
(GDVN) - Trong tháng 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành chương trình khung giáo dục phổ thông mới.

Đó là những thông tin mới nhất về chương trình khung giáo duc phổ thông mới, được ông Nguyễn Viết Lộc – Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ với báo giới vào ngày 29/9/2018.

Theo đó, cho tới thời điểm này, chương trình giáo dục phổ thông mới đã được thẩm định xong. Trong tháng 10 sẽ ban hành thông tư, chương trình khung giáo dục phổ thông mới.

Sau đó, Vụ giáo dục trung học sẽ tập trung biên soạn một bộ sách giáo khoa công khai, minh bạch, và sẽ được hội đồng thẩm định cấp quốc gia thẩm định các loại sách giáo khoa, gồm cả sách giáo khoa do Bộ chỉ đạo, và sách giáo khoa của các cá nhân, tập thể biên soạn.

Kế tiếp, Bộ sẽ hướng dẫn biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, phê duyệt cho phép sử dụng sách giáo khoa, dựa trên kết quả thẩm định của hội đồng.

Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo - ông Nguyễn Viết Lộc (đứng, ảnh: P.L)

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ có báo cáo Thủ tướng, đề xuất lộ trình áp dụng sao cho phù hợp và khả thi.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Viết Lộc vẫn nhấn mạnh, sẽ vẫn đảm bảo thời hạn Quốc hội cho phép áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, chậm nhất là trong năm học 2020 – 2021.

Cũng theo ông Nguyễn Viết Lộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên sư phạm, các chương trình đào tạo bồi dưỡng đi kèm, hướng dẫn các địa phương thực hiện chương trình, sau khi Thủ tướng đã cho phép, quyết định ban hành.

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết – Tổng chủ biện chương trình giáo dục phổ thông mới chia sẻ, trước khi ban hành thông tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có kêu gọi các cá nhân có nguyện vọng viết sách giáo khoa sẽ đăng ký, tập huấn cho các cá nhân, đơn vị tiến hành viết sách, dựa trên nội dung của chương trình đã được công bố.

Bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới sẽ được công khai, minh bạch, cũng giống y như bộ sách của các cá nhân, tổ chức khác.

Hội đồng thẩm định quốc gia của việc này sẽ làm việc một cách khách quan, trước khi Bộ trưởng phê duyệt cho phép lưu hành rộng rãi.

Phương Linh