Ban phụ huynh cũng có trách nhiệm khi để con trẻ bị bớt xén và cho ăn đồ bẩn

20/03/2019 06:20 Phan Tuyết
(GDVN) - Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện đúng chức năng, quyền hạn chắc chắn sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những bữa ăn sán lợn, gà bủn thịt rồi cơm mốc, đầu cá..

Trong việc phanh phui thực phẩm bẩn vào nhiều trường học từ trước đến nay chủ yếu là do phát hiện của từng cá nhân phụ huynh mà tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.

Cũng đã có khá nhiều người thắc mắc “Ban đại diện cha mẹ học sinh đang ở đâu? đã hoạt động đúng trách nhiệm quyền hạn của mình hay chưa?

Bữa ăn bán trú cần minh bạch giữa nhà trường và phụ huynh (Ảnh minh họa VTV)

Thông tư số: 55/2011/TT-BGDĐT có quy định nghĩa vụ, quyền hạn của Ban đại diện cha mẹ học sinh rất cụ thể.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường

1. Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

a) Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;

b) Phối hợp với Hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh;

2. Quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

a) Quyết định triệu tập các cuộc họp theo quy định tại Điều 9 của Điều lệ này (trừ cuộc họp đầu năm học cử Ban đại diện cha mẹ học sinh trường) sau khi đã thống nhất với Hiệu trưởng;

b) Căn cứ ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để kiến nghị với Hiệu trưởng về những biện pháp cần thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học của trường và về quản lý, giáo dục học sinh;

c) Quyết định chi tiêu phục vụ các hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh từ nguồn ủng hộ, tài trợ tự nguyện theo quy định tại Điều 10 Điều lệ này.

Con tăng cân và khỏe mạnh hơn khi chuyển sang thực đơn cân bằng dinh dưỡng

Dù thế, trong thực tế hiện nay, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhiều trường học đã tự bỏ qua quyền và nghĩa vụ quan trọng của mình trong việc bảo vệ và chăm sóc học sinh ở trường.

Công việc năng nổ và chủ yếu nhất mà Ban đại diện cha mẹ học sinh làm hiện nay là việc vận động phụ huynh đóng các khoản tiền hội phí cho lớp, cho trường.

Nghĩ có nực cười không? Trách nhiệm chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho con em mình đã không quan trọng bằng việc đóng góp hội phí cho nhà trường.

Bỏ qua quyền lợi của học sinh, nhiều Ban đại diện lại tình nguyện trở thành “cánh tay nối dài” cho các hiệu trưởng.

Việc bảo vệ và chăm sóc học sinh ở trường bấy lâu nay đều bị xem nhẹ, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường luôn đứng ngoài công việc này.

Và đây cũng chính là nguyên nhân, con em mình ở trường đã không được bảo vệ tốt.

Nếu Ban đại diện cha mẹ học sinh nếu làm đúng chức năng, quyền hạn của mình thì chắc chắn sẽ không có chuyện thực phẩm bẩn vào trường học tràn lan như báo chí từng phản ánh.

Ngăn chặn thực phẩm bẩn nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh bằng cách nào?

Khắc phục tình trạng này, những trường học có bếp ăn bán trú, Ban đại diện cha mẹ học sinh nên thực hiện đúng những quy định như Điều 6 trong Thông tư số: 55/2011/TT-BGDĐT.

Đó là việc “nâng cao trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ học sinh…” 

Thế nên, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường cần yêu cầu hiệu trưởng được quyền tham gia vào việc đấu thầu và chọn nhà thầu cho bếp ăn nhà trường.

Điều này cũng hạn chế phần nào việc các nhà thầu phải chi hoa hồng lớn cho phòng giáo dục và lãnh đạo nhà trường.

Liên minh "ma quỷ" trong bếp ăn các trường học (1)

Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng nên tổ chức cuộc họp cho các chi hội phụ huynh lớp để phân công, cắt cử nhau cùng theo dõi, giám sát việc giao nhận thực phẩm cho nhà bếp hằng ngày.

Từ thực tế đó, phụ huynh sẽ biết rõ chất lượng của thực phẩm có tươi, sống như nhà thầu đã cam kết?

Thi thoảng cùng vào bếp để nắm rõ cách sơ chế, chế biến các món ăn có đảm bảo đúng quy định về an toàn thực phẩm hay không?

Thẩm định chất lượng cũng như số lượng bữa ăn trong ngày có đúng theo yêu cầu? 

Có thể cùng ăn với các con để cảm nhận khẩu vị của bữa ăn bán trú.

Trong tuần, những phụ huynh được cắt cử có thể đến nhà bếp vào bất kì giờ nào mà không phải báo trước, không cần xin phép bảo vệ hay phải được sự đồng ý của hiệu trưởng nhà trường như hiện nay.

Và, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường cũng có thể đột xuất đi vào bếp để giám sát và kiểm tra.

Có điều gì bất thường, Ban đại diện cha mẹ học sinh có quyền triệu tập cuộc họp bất thường để làm kiến nghị lên hiệu trưởng nhà trường xem xét, phối hợp giải quyết.

Khi Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện đúng chức năng, quyền hạn của mình thì chắc chắn sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những bữa ăn sán lợn, gà bủn thịt rồi cơm mốc, đầu cá như trong thời gian vừa qua.

Phan Tuyết