Bảng xếp hạng QS nhầm lẫn vị trí của đại học Việt Nam

01/04/2021 06:00 Thùy Linh
GDVN- Thông tin này được Giáo sư Nguyễn Hữu Đức - nguyên Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát hiện và làm việc với QS về sự nhầm lẫn đó.

Đầu tháng 3/2021, tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) công bố kết quả bảng xếp hạng các trường đại học theo 51 nhóm ngành. Tuy nhiên, QS đã nhầm lẫn về xếp hạng ngành Kỹ thuật - Dầu khí của Việt Nam.

Cụ thể, ngày 04/3, QS công bố kết quả bảng xếp hạng các trường đại học theo 51 nhóm ngành đào tạo thuộc 5 lĩnh vực tại 1500 cơ sở giáo dục đại học thuộc 85 khu vực với khoảng 14000 chương trình đào tạo ở các trường đại học.

Theo bảng xếp hạng này, QS đã thông tin xếp hạng ngành Kỹ thuật - Dầu khí của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 100-150. Trong khi đó, trường này không đào tạo ngành Kỹ thuật - Dầu khí.

Thông tin trên được Giáo sư Nguyễn Hữu Đức - nguyên Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát hiện và làm việc với QS về sự nhầm lẫn này. Sau đó, tổ chức QS đã chỉnh sửa về sự nhầm lẫn trên và cập nhật lại: ngành Kỹ thuật - Dầu khí của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là ngành học đứng thứ 100-150 chứ không phải trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh như công bố trước đó.

Ngành Kỹ thuật - Dầu khí của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đứng top 101-150 trong bảng xếp hạng của QS.

Như vậy, có 4 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam với 8 nhóm ngành được xuất hiện trong bảng xếp hạng này, bao gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trường Đại học Cần Thơ.

Bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới theo lĩnh vực của tổ chức QS được xây dựng dựa trên 4 tiêu chí, bao gồm: Uy tín trong giới hàn lâm; Uy tín với nhà tuyển dụng; Tỉ lệ trích dẫn trung bình trên một bài báo; Chỉ số H-index đo lường năng suất và mức độ tác động của các công bố khoa học của đội ngũ giảng viên.

Thùy Linh