Bộ GD-ĐT rút kinh nghiệm sâu sắc về ban hành văn bản

01/10/2013 11:12 Theo Tuổi Trẻ
(GDVN) - Đó là nội dung trả lời của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đối với đại biểu Quốc hội khi được hỏi về việc gần đây Bộ GD-ĐT ban hành một số văn bản pháp luật “rất thiếu tính thực tế và gây phản ứng rất dữ dội trong dư luận”.

Mẹ Việt Nam anh hùng tại TP HCM. Ảnh: Tá Lâm.


Trong văn bản được công bố ngày 30-9, ông Phạm Vũ Luận lý giải việc Bộ GD-ĐT xây dựng và ban hành thông tư 24 bổ sung chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đối với người có công với cách mạng và con của họ nhằm “thực hiện chủ trương đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước đối với những người có công với cách mạng, đảm bảo cơ hội và quyền lợi học tập suốt đời của người dân”. Việc đưa bà mẹ Việt Nam anh hùng vào đối tượng được ưu tiên trong thi tuyển sinh vào

ĐH, CĐ xuất phát từ việc ban soạn thảo mong muốn “văn bản phải mang tính bao quát tổng thể”, nên đã quy định đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh “mặc dù không trái với pháp lệnh và nghị định trên nhưng chưa phù hợp với thực tế ở nước ta”.

Trước phản hồi của dư luận, Bộ GD-ĐT đã tiếp thu, điều chỉnh kịp thời bằng việc ban hành thông tư bãi bỏ quy định với những đối tượng ưu tiên không phù hợp với thực tế hiện nay tại thông tư 24. Từ điều chỉnh cụ thể này, Bộ

GD-ĐT đã “rút kinh nghiệm sâu sắc về soạn thảo, thẩm định và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật”.

Theo Tuổi Trẻ